บุญถึง ผลพานิชย์

นายบุญถึง ผลพานิชย์ (เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2487) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ปัจจุบันเป็นสมาชิกกลุ่มพลังโคราช สังกัดพรรคพลังประชารัฐ[1]

บุญถึง ผลพานิชย์
ป.ช., ป.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (78 ปี)
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส ละมุล ผลพานิชย์

ประวัติแก้ไข

นายบุญถึง ผลพานิชย์ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2487 เป็นบุตรของนายเล็ก และนางสุบิน ผลพานิชย์[2] สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก โรงเรียนพาณิชยการพระนคร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ในปัจจุบัน)

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ใน พ.ศ. 2526[3] ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2531 รวม 2 สมัย [4]

บุญถึง เคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองในปี พ.ศ. 2531[5] ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2533 ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ[6]

บุญถึง ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 56 สังกัดพรรคไทยรักไทย เมื่อ พ.ศ. 2544 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมานายปองพล อดิเรกสาร ลาออก บุญถึงจึงได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นแทน

ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)[7]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

บุญถึง ผลพานิชย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พลังโคราชในปีกสามมิตร กองหนุน บิ๊กตู่-พลังประชารัฐ
 2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
 3. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2532. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2532
 4. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 5. http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0974/18APPENDIX_C.pdf[ลิงก์เสีย]
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 7. https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=202610[ลิงก์เสีย]
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย