สุธี สิงห์เสน่ห์

ศาตราจารย์ ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอดีตกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ศาสตราจารย์
สุธี สิงห์เสน่ห์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
14 เมษายน พ.ศ. 2535 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(0 ปี 56 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอก สุจินดา คราประยูร
ถัดไป พนัส สิมะเสถียร
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
(1 ปี 16 วัน)
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(1 ปี 363 วัน)
นายกรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า อำนวย วีรวรรณ
ถัดไป ประมวล สภาวสุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2471
เสียชีวิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (85 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์
ศาสนา คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

ประวัติแก้ไข

สุธี สิงห์เสน่ห์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาบัญชี (มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา) และประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อีกทั้งผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 11)

ดร.สุธี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สิริอายุ 85 ปี โดยจัดพิธีมิสซาศพ ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี และทำพิธีฝังที่สุสานศานติคาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม[1]

การทำงานแก้ไข

สุธี สิงห์เสน่ห์ เคยรับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2509 - 2519 และหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในระหว่างปี พ.ศ. 2519[2] - 2526

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เมื่อปี พ.ศ. 2522[3] และในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. 2525 แทนนายไพจิตร เอื้อทวีกุล (ครม.42)[4] และได้รับแต่งตั้งอีกในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 43[5] กระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สุธี สิงห์เสน่ห์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้ง ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[6] ในปี พ.ศ. 2534 และอีกสมัยในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร[7] จนถึงช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

หลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ปิดฉากชีวิตขุนคลัง 3 สมัย"สุธี สิงห์เสน่ห์"". โพสต์ทูเดย์. 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๔๗/๒๕๑๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (นายไพจิตร เอื้อทวีกุล ลาออก และตั้ง นายสุธี สิงห์เสน่ห์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๙ กันยายน ๒๕๒๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙๗, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑
ก่อนหน้า สุธี สิงห์เสน่ห์ ถัดไป
บรรหาร ศิลปอาชา    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.47, ครม.48)
(6 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535)
  พนัส สิมะเสถียร
สมหมาย ฮุนตระกูล    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.44)
(11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531)
  ประมวล สภาวสุ