ประมวล สภาวสุ

นาย ประมวล สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของถาวร กับมาโนช สภาวสุ มีพี่น้อง 4 คน เป็นบิดาของ นาย กอรปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรี สมรสกับคุณหญิงศรีประพาฬ สภาวสุ มีบุตรธิดารวม 5 คน

ประมวล สภาวสุ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
เสียชีวิต 27 มกราคม พ.ศ. 2545 (74 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงศรีประพาฬ สภาวสุ
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

นายประมวลเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายสมัย เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปี พ.ศ. 2531-2533 ขณะที่เศรษฐกิจไทยร้อนแรงที่สุดในรอบ 20 ปีด้วยอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11 การส่งออกเติบโตเป็นประวัติการณ์ โดยสินค้าข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ประเทศไทยสามารถตั้งงบประมาณแผ่นดินแบบสมดุลได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปีงบประมาณ 2534

นายประมวล เกษียณตัวเองจากทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2545 ขณะมีอายุได้ 74 ปี

ประวัติการศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์แก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • สมาชิกขบวนการเสรีไทย
 • รับราชการ สังกัดกรมสรรพากร
 • ผู้จัดการ บริษัท รัชตะ ก่อสร้าง
 • ประธานบริษัท ประมวลก่อสร้าง
 • กรรมการสภาหอการค้า
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ
 • สมาชิกสภาจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานครเดิม)
 • กรรมการบริหารคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • รองประธานกรรมการโครงการศูนย์โรคหัวใจในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2518
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2531
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531[1] ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
 • รองนายกรัฐมนตรี[2] อันดับ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[3] เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข