เปิดเมนูหลัก

นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ (เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2477) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 3 สมัย

ชวลิต โอสถานุเคราะห์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
16 เมษายน พ.ศ. 2535 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 (85 ปี)
คู่สมรส สำนึก โอสถานุเคราะห์

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

งานการเมืองแก้ไข

ชวลิต ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2529 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 รวม 3 สมัย [1]

ชวลิต ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 (ครม.48) ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร ก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ชวลิต โอสถานุเคราะห์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคกิจสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคสามัคคีธรรม

อ้างอิงแก้ไข