สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์

(เปลี่ยนทางจาก จรูญ งามพิเชษฐ์)

สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ หรือ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังชล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี อดีตแกนนำพรรคพลังชล ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

สันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.ภ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้า อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 (80 ปี)
จังหวัดชลบุรี
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ
คู่สมรส พัชรา งามพิเชษฐ์ (เสียชีวิต)

ประวัติแก้ไข

สันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์ (ชื่อรอง จรูญ) มีชื่อเดิมว่า จรูญ งามพิเชษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ที่จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของนายเลี่ยงชั้น แซ่โง้ว กับนางเต้าหู้ แซ่เบ๊ จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี และปริญญาด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหลักสูตรการเมืองการปกครอง ระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า นอกจากนั้นยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแปซิฟิค แคลิฟอร์เนีย

สันตศักย์ งามพิเชษฐ์ สมรสกับนางพัชรา งามพิเชษฐ์ (เสียชีวิต) มีบุตร 5 คน[1] ได้แก่

 • ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี อดีตรองนายกเมืองพัทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
 • เอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์
 • เสกสรรค์ งามพิเชษฐ์
 • ไอลดา งามพิเชษฐ์
 • คมกฤษ งามพิเชษฐ์

การทำงานแก้ไข

สันตศักย์ งามพิเชษฐ์ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเมืองชลบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2526 จากนั้นได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติ โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 เป็นสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. อีกหลายสมัย ต่อมาในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร จึงได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข[2][3]

ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี กระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับ ส.ส.กลุ่มชลบุรี ในนามพรรคพลังชล โดยนายจรูญ ได้ลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรค[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชล[5] แต่การเลือกตั้งครั้งดังกล่าว เป็นโมฆะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ในปี พ.ศ. 2561 สันตศักย์ พร้อมกับสมาชิกของพรรคพลังชลจำนวนหนึ่ง ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ[6] ในปี 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 51[7] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[ลิงก์เสีย]
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2011-07-05.
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคพลังชล)
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคพลังชล)
 6. พลังคุณปลื้มนำทีมชลฯซบ'พปชร.'โวลั่นเลือกตั้งกวาดเรียบยกจังหวัด!
 7. เปิดชื่อ 120 ปาร์ตี้ลิสต์พลังประชารัฐ หลังผู้มีอำนาจใน รบ.ทุบโต๊ะเปลี่ยนเบอร์ 1
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)