บุญพันธ์ แขวัฒนะ

นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร และรัฐบาลชวน หลีกภัย (1) และเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 สมัย

บุญพันธ์ แขวัฒนะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 มกราคม พ.ศ. 2473 (91 ปี)
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส สุดาพร ศิริเบญจพร (หย่า)
สำรวย แขวัฒนะ

ประวัติแก้ไข

บุญพันธ์ แขวัฒนะ เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2473 ที่อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นบุตรของนายสิน กับนางแดง แขวัฒนะ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[1] และเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย[2] ด้านครอบครัวเคยสมรสกับ นางสุดาพร ศิริเบญจพร มีบุตรธิดา 4 คน อาทิ น.ส. เกศสิณี แขวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2551), นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2557) ต่อมาสมรสกับนางสำรวย แขวัฒนะ อดีต ส.ว.พระนครศรีอยุธยา

การทำงานแก้ไข

บุญพันธ์ แขวัฒนะ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2531 ต่อจากนั้นจึงได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา[3] และรัฐบาลชวน หลีกภัย (1)[4] และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา

หลังจากนั้นก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อยมา จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า บุญพันธ์ แขวัฒนะ ถัดไป
ไพโรจน์ นิงสานนท์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 (ครั้งแรก)
23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 15 กันยายน พ.ศ. 2536 (ครั้งที่ 2))
  ไพโรจน์ นิงสานนท์ (ครั้งแรก)
อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ครั้งที่ 2)