วโรทัย ภิญญสาสน์

นายวโรทัย ภิญญสาสน์ (เกิด 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี 4 สมัย

วโรทัย ภิญญสาสน์
ไฟล์:วโรทัย ภิญญสาสน์.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 (85 ปี)
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
คู่สมรสณภาภัช ภิญญสาสน์

ประวัติ

แก้

วโรทัย ภิญญสาสน์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จากช่างกลปทุมวัน

การทำงาน

แก้

วโรทัยเป็นเจ้าของกิจการ วโรทัยมอเตอร์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจันทบุรี และยังมีธุรกิจอีกหลายอย่าง [1]

งานการเมือง

แก้

อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในช่วง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2526 ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 รวม 4 สมัย [2] และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมาก[3]

วโรทัย ภิญญสาสน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2533[4] และในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535[5]

นายวโรทัย ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549[6][7] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

วโรทัย ภิญญสาสน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. สรุปการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2555 : 80 ปี ประชาธิปไตยไทย
 2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 3. http://161.200.145.125/bitstream/123456789/36971/5/Danai_mu_ch4.pdf
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 6. ตรวจแถว"ส.ว.เลือกตั้ง"ชุดที่ 2 กลุ่มก๊วน เครือญาติ นักการเมืองใหญ่ พาเหรดเข้ายึดสภาสูง
 7. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจังหวัดจันทบุรี
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐