วโรทัย ภิญญสาสน์

นายวโรทัย ภิญญสาสน์ (เกิด 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี 4 สมัย

วโรทัย ภิญญสาสน์
ท.ช., ท.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 (82 ปี)
จังหวัดจันทบุรี
คู่สมรส ณภาภัช ภิญญสาสน์

ประวัติแก้ไข

วโรทัย ภิญญสาสน์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จากช่างกลปทุมวัน

การทำงานแก้ไข

วโรทัยเป็นเจ้าของกิจการ วโรทัยมอเตอร์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจันทบุรี และยังมีธุรกิจอีกหลายอย่าง [1]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในช่วง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2526 ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 รวม 4 สมัย [2] และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมาก[3]

วโรทัย ภิญญสาสน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2533[4] และในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535[5]

นายวโรทัย ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549[6][7] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วโรทัย ภิญญสาสน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดจันทบุรี สังกัดพรรคประชากรไทย

อ้างอิงแก้ไข