ทวิช กลิ่นประทุม

ทวิช กลิ่นประทุม (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี อดีตหัวหน้าพรรคธรรมสังคม[1] อดีตรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยหลายสมัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทวิช กลิ่นประทุม
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม 2518 – 11 กุมภาพันธ์ 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้าสวัสดิ์ คำประกอบ
ถัดไปประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ก่อนหน้าศิริ สิริโยธิน
ถัดไปเลอศักดิ์ สมบัติศิริ
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2531 – 26 สิงหาคม 2533
นายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้าสุบิน ปิ่นขยัน
ถัดไปอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน 2535 – 10 มิถุนายน 2535
นายกรัฐมนตรีสุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้าเกษม สุวรรณกุล
ถัดไปเกษม สุวรรณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473
เสียชีวิต26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (76 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสอารมณ์ กลิ่นประทุม

ทวิช เป็นผู้จัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลหนองโพ ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตนมผง ปัจจุบันคือ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี[2]

งานการเมือง

แก้

ทวิช กลิ่นประทุม เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม ก่อนจะย้ายมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรีหลายสมัยต่อเนื่องกัน และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]

ทวิช กลิ่นประทุม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อปี พ.ศ. 2518[4] และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งในปีถัดมา และได้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากนั้นเพียง 1 เดือนเศษ กระทั่งในรัฐบาลต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[5] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม[6] อีกสมัยหนึ่ง แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ บทบาทในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายทวิช ก็ยุติลงเป็นการชั่วคราว

นายทวิช กลับมามีบทบาทอีกครั้งในการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ[7] และรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร[8] โดยในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[9] ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล นับเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนอกระบบครั้งแรกในประเทศไทย

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

ทวิช กลิ่นประทุม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549[10] สิริอายุ 76 ปี 167 วัน มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2012-07-27.
 2. "สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-09. สืบค้นเมื่อ 2019-12-09.
 3. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 5. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-11-06.
 6. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2015-06-30.
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 9. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓
 10. ""ทวิช กลิ่นประทุม" เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-31. สืบค้นเมื่อ 2012-07-27.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๒, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
ก่อนหน้า ทวิช กลิ่นประทุม ถัดไป
พลตรี ศิริ สิริโยธิน    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(20 เมษายน - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519)
  เลอศักดิ์ สมบัติศิริ