พรรคสหประชาธิปไตย

(เปลี่ยนทางจาก พรรคสยามประชาธิปไตย)

พรรคสหประชาธิปไตย (เดิมชื่อ: พรรคสยามประชาธิปไตย) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยมีพันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรค และมี ดร.มั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคสหประชาธิปไตย
หัวหน้าพรรคพันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์
เลขาธิการพรรคมั่น พัธโนทัย
ก่อตั้ง10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบพรรค22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 (9 ปี 285 วัน)
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคสหประชาธิปไตย ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ลำดับที่ 14/2526 โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 ในนาม "พรรคสยามประชาธิปไตย" ซึ่งทางพรรคเกิดมาจากการรวมตัวกันของเหล่า ส.ส. ภาคต่างๆ ที่ไม่ได้สังกัดพรรคซึ่งลงรับเลือกตั้งเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยมีพันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรคและดร. มั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก

ต่อมา ทางพรรคได้เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสหประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529[2]

พรรคสหประชาธิปไตย ถูกยุบพรรค ตามคำสั่งของศาลฎีกา ที่ 3255/2535 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2525 มาตรา 46 (4)[3]

รายนามหัวหน้าพรรคแก้ไข

รายนามเลขาธิการพรรคแก้ไข

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคสยามประชาธิปไตยลงรับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 ปรากฏว่าทางพรรคได้ ส.ส. ทั้งสิ้น 18 คนซึ่งพรรคได้ร่วมกับ พรรคกิจสังคม, พรรคประชากรไทย และ พรรคชาติประชาชน สนับสนุน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (สยามประชาธิปไตย) เล่ม 100 ตอนที่ 8 วันที่ 20 มกราคม 2526" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสยามประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองเป็น พรรคสหประชาธิปไตย และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค)
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)