พรรคสหประชาธิปไตย

(เปลี่ยนทางจาก พรรคสยามประชาธิปไตย)

พรรคสหประชาธิปไตย (เดิมชื่อ: พรรคสยามประชาธิปไตย) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยมีพันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรค และมี ดร.มั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรค[1] ก่อนหน้านั้นเป็นการรวมตัวกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 เป็นกลุ่มการเมือง ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้มีการยกเว้นการบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้คำว่า "กลุ่มการเมือง" เป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ

พรรคสหประชาธิปไตย
หัวหน้าพันเอกพล เริงประเสริฐวิทย์
เลขาธิการมั่น พัธโนทัย
ก่อตั้ง10 มกราคม พ.ศ. 2526
ถูกยุบ22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 (9 ปี 285 วัน)
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

พรรคสหประชาธิปไตย ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ลำดับที่ 14/2526 โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 ในนาม "พรรคสยามประชาธิปไตย" ซึ่งทางพรรคเกิดมาจากการรวมตัวกันของเหล่า ส.ส. ภาคต่างๆ ที่ไม่ได้สังกัดพรรคซึ่งลงรับเลือกตั้งเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยมีพันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรคและดร. มั่น พัธโนทัย เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก

ต่อมา ทางพรรคได้เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสหประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529[2]

พรรคสหประชาธิปไตย ถูกยุบพรรค ตามคำสั่งของศาลฎีกา ที่ 3255/2535 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2525 มาตรา 46 (4)[3]

รายนามหัวหน้าพรรค แก้

รายนามเลขาธิการพรรค แก้

การเลือกตั้ง แก้

กลุ่มสยามประชาธิปไตย ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2522 ได้รับเลือกตั้งจำนวน 29 ที่นั่ง[6]

พรรคสยามประชาธิปไตยลงรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 ปรากฏว่าทางพรรคได้ ส.ส. ทั้งสิ้น 38 คน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 ได้ 5 ที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (สยามประชาธิปไตย) เล่ม 100 ตอนที่ 8 วันที่ 20 มกราคม 2526" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสยามประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองเป็น พรรคสหประชาธิปไตย และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค)
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
  4. 4.0 4.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคสยามประชาธิปไตย
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หัวหน้าพรรคสยามประชาธิปไตยลาออกจากตำแหน่ง (นายเฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ)
  6. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.