สรชัด สุจิตต์

สรชัด สุจิตต์ (ชื่อเล่น ยอร์ช[1], เกิดวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2516) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา 2 สมัย[2]

สรชัด สุจิตต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ. 2516 (48 ปี)
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส วิภากร สุจิตต์

ประวัติแก้ไข

นายสรชัด เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เป็บบุตรของนายสมชาย และนางรัชนี สุจิตต์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงปริมาณ และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[3]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางวิภากร สุจิตต์ มีธิดา 1 คน[4]

งานการเมืองแก้ไข

นายสรชัด เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยเริ่มจากการเมืองท้องถิ่น ด้วยการเป็นรองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2 สมัย

ต่อมาได้เข้าสู่การเมืองระดับชาติ ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 ในนามพรรคชาติไทยพัฒนา โดยได้รับการเลือกตั้ง 2 สมัย คือในปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2562

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายสรชัด สุจิตต์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คนสุพรรณเจ๋ง
  2. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 7 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-10-12. Check date values in: |date= (help)
  3. ประวัตินายสรชัด  สุจิตต์, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2562)
  4. "บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสรชัด สุจิตต์" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-10-15. สืบค้นเมื่อ 2019-10-15.
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ (ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๙๕๑ ราย)
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๑ ราย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)