อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย

นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (เกิด 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 (68 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายเต็ก และนางเอ็ง ตีรสวัสดิชัย มีพี่น้อง 4 คน หนึ่งในนั้นคือนางลดาวัลย์ รามางกูร ภรรยานายวีรพงษ์ รามางกูร สำเร็จการศึกษาพาณิชย์ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สมรสกับเภสัชกรหญิงสุภนันท์ มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

นายอภิชาติ ได้เริ่มทำงานการเมืองระดับท้องถิ่น ในปี 2529 -2534 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร 2 สมัย เป็นประธานสภาจังหวัดสกลนคร 2 สมัย และก้าวเข้าสู่การเมืองระดับชาติในการเลือกตั้งสส.ทั่วไปปี 2535 นายอภิชาติได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1ในนามพรรคประชาธิปัตย์สามสมัยติดต่อกัน(2535/1,2535/2 และ 2538) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และในปี 2535/2 ได้รับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[1] ต่อมา พ.ศ. 2539 ไม่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2548 ลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคไทยรักไทย ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายอภิชาติย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน และสอบตกในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 ต่อมาในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 นายอภิชาติย้ายกลับมาสังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 7 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๗/๒๕๓๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (๑ นายคำรณ ณ ลำพูน ๒ นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย ๓ นายแก้ว บัวสุวรรณ ๔ นายพรเทพ วิริยพันธ์)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข