ศรัณย์ ทิมสุวรรณ

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เกิด 9 พฤษภาคม 2534) ชื่อเล่น เอิร์ธ เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย[1] เป็นบุตรชายของ ธนเทพ ทิมสุวรรณ และนันทนา ทิมสุวรรณ อดีตประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
ศรัณย์ ใน พ.ศ. 2566
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเลย เขต 2
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
(3 ปี 361 วัน)
ก่อนหน้านันทนา ทิมสุวรรณ
เขตเลือกตั้งเขต 2 (2562–ปัจจุบัน)
รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 125 วัน)
ก่อนหน้าเผ่าภูมิ โรจนสกุล
ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 (32 ปี)
เลย ประเทศไทย
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2559–ปัจจุบัน)
อาชีพนักการเมือง

ประวัติ แก้

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เป็นบุตรของ ธนเทพ ทิมสุวรรณ และนันทนา ทิมสุวรรณ อดีตประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท Master of Management, La Trobe University, Australia

การทำงาน แก้

งานการเมือง แก้

  • รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ. การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
  • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย ปี 2562

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย ดังนี้

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • รายละเอียดผู้สมัครพรรคเพื่อไทย [1]