ศรัณย์ ทิมสุวรรณ

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เกิด 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2534) เป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย[1] และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย 2 สมัย

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
ศรัณย์ ใน พ.ศ. 2566
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 2
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 88 วัน)
ก่อนหน้านันทนา ทิมสุวรรณ
คะแนนเสียง50,421 (57.99%)
รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 237 วัน)
ก่อนหน้าเผ่าภูมิ โรจนสกุล
ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 (33 ปี)
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประเทศไทย
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2559–ปัจจุบัน)

ประวัติ

แก้

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เป็นบุตรของ ธนเทพ ทิมสุวรรณ และนันทนา ทิมสุวรรณ อดีตประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท Master of Management, La Trobe University, Australia

การทำงาน

แก้

งานการเมือง

แก้
  • รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ. การท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
  • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย ปี 2562

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ศรัณย์ ทิมสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย ดังนี้

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จังหวัดเลย สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • รายละเอียดผู้สมัครพรรคเพื่อไทย [1]

อ้างอิง

แก้