ธนเทพ ทิมสุวรรณ

ธนเทพ ทิมสุวรรณ เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ในปี 2539 และเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย ในปี 2549 เป็นสามีของนันทนา ทิมสุวรรณ

ธนเทพ ทิมสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด24 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 (59 ปี)
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประเทศไทย
พรรคการเมืองความหวังใหม่ (2533–2542)
ไทยรักไทย (2543–2549)
พลังประชาชน (2550–2551)
เพื่อไทย (2551–ปัจจุบัน)
คู่สมรสนันทนา ทิมสุวรรณ

ประวัติ แก้

ธนเทพ ทิมสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของสุรัตน์ ทิมสุวรรณ อดีตประธานสภาจังหวัดเลย[1] เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธนเทพ สมรสกับนันทนา ทิมสุวรรณ มีบุตรชายคือ ศรัณย์ ทิมสุวรรณ[2] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย

การทำงาน แก้

ธนเทพ ทิมสุวรรณ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยครั้งแรกในปี 2539 สังกัดพรรคความหวังใหม่ โดยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก[3] ต่อมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 เขาย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 2

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 เขาสนับสนุนให้ภรรยา (นันทนา ทิมสุวรรณ) ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเลยแทน และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งดังกล่าว

ในปี 2549 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเลย พร้อมกับเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

ในปี 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 สังกัดพรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 3[4] และในปี 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ธนเทพ ทิมสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเลย สังกัดพรรคความหวังใหม่
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดเลย สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แบบสัดส่วน สังกัดพรรคพลังประชาชน
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้