ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ (เกิด 23 ธันวาคม พ.ศ. 2520) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทยเป็นสมัยแรก

ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่าน เขต 3
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 ธันวาคม พ.ศ. 2520 (43 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เป็นบุตรของนายวัลลภ สุปริยศิลป์ อดีต ส.ส.น่าน หลายสมัย กับนางอันธิกา สุปริยศิลป์ มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Master of Commerce สาขา International business Deakin university ประเทศออสเตรเลีย สมรสกับนางสุภาวดี สุปริยศิลป์ มีบุตร 1 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย แทนบิดาที่ขึ้นไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ โดยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยแรก และสมัยต่อมาในปี 2562

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดน่าน สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดน่าน สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข