เปิดเมนูหลัก

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ (เกิด 23 ธันวาคม พ.ศ. 2520) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่าน เขต 3
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 ธันวาคม พ.ศ. 2520 (41 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เป็นบุตรของนายวัลลภ สุปริยศิลป์ อดีต ส.ส.น่าน หลายสมัย กับนางอันธิกา สุปริยศิลป์ มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Master of Commerce สาขา International business Deakin university ประเทศออสเตรเลีย สมรสกับนางสุภาวดี มีบุตร 1 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย แทนบิดาที่ขึ้นไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ โดยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยแรก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดน่าน สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดน่าน สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข