พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ (ชื่อเล่น : ปอย) (เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2521) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สมัย

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
ท.ม., จ.ช.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (43 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ

ประวัติแก้ไข

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เป็นบุตรีของนายวินัย พรพฤฒิพันธุ์ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางวิไล เพชรพิบูลย์ไทย[1] และเป็นหลานสาวของ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์[2][3] อดีต ส.ส. เพชรบูรณ์ 2 สมัย พิมพ์พร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [4]

งานการเมืองแก้ไข

พิมพ์พร เคยทำงานทางการเมืองด้วยการเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ โดยเอาชนะนายวิจิตร ผู้เป็นอาของตนเอง ที่สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ไปได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข