นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย

ตรีนุช เทียนทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 กันยายน พ.ศ. 2515 (47 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ตรีนุช เทียนทอง เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2515 เป็นบุตรีของนายพิเชษฐ์ เทียนทอง กับขวัญเรือน เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว มีพี่น้อง คือ ฐานิสร์ เทียนทอง อนุรักษ์ เทียนทอง และบดี เทียนทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการลงทุน และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา [1]

ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข[2]

งานการเมืองแก้ไข

ตรีนุช เทียนทอง ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วในครั้งแรกและครั้งที่สอง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สาม ในสังกัดพรรคประชาราช และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สี่ ในสังกัดพรรคเพื่อไทย

ใน พ.ศ. 2561 ตรีนุชได้ย้ายมาร่วมงานกับ พรรคพลังประชารัฐ [3] และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ห้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2554
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสระแก้ว. นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  3. ‘เทียนทอง’แตก! 2หลานทิ้ง‘เสนาะ’ซบพลังประชารัฐ เปิดศึกชิงเก้าอี้สส.สระแก้วแนวหน้า

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข