วิทยา เทียนทอง

นายวิทยา เทียนทอง (เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2484) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว รวม 8 สมัย รวมถึง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันต้องโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

วิทยา เทียนทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (79 ปี)
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประวัติแก้ไข

นายวิทยา เทียนทอง เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 เป็นบุตรของนายแสวง และ นางทองอยู่ เทียนทอง[1] และเป็นน้องชายของ นายเสนาะ เทียนทอง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง[2]

งานการเมืองแก้ไข

วิทยา เคยทำธุรกิจส่วนตัวในบ้านเกิด และเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2544 รวม 8 สมัย[3]

พ.ศ. 2549 วิทยา ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และได้รับเลือกตั้ง แต่ทำหน้าที่ได้เพียง 5 เดือนเท่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการถูกรัฐประหาร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วิทยา เทียนทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 8 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดปราจีนบุรี → จังหวัดสระแก้ว สังกัดพรรคชาติไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดสระแก้ว สังกัดพรรคชาติไทย
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดสระแก้ว สังกัดพรรคความหวังใหม่
  8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสระแก้ว สังกัดพรรคไทยรักไทย

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

วิทยา เทียนทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 จังหวัดสระแก้ว

คดีความแก้ไข

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 วิทยาถูกศาลลงโทษจำคุก 6 ปี ตามความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษหนักสุดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12[4] และเขาถูกส่งตัวเข้ารับโทษจำคุกในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ในทันที[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข