พรรคพลังสังคมใหม่

พรรคการเมืองไทย

พรรคพลังสังคมใหม่ (อังกฤษ: PLUNG SUNGKOM MAI) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ เป็นหัวหน้าพรรค และได้รับเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 เป็นครั้งแรก

พรรคพลังสังคมใหม่
หัวหน้าเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
รองหัวหน้า
 • สุวรรณ แก้วทอง
 • ว่าที่ร้อยตรี ชำนาญ พัศธนัน มรกต
 • ธฤต วังคีรี
 • อิ่นคำ แสนซ้าย
 • จรูญ แสนวิจิตร
 • พัชรินทร์ พิมพา
เลขาธิการอังกูร ไผ่แก้ว
รองเลขาธิการ
 • วรพล เตชะธิ
 • ภพพร เปลี่ยนจินดา
เหรัญญิกวิชัย รักบิดา
นายทะเบียนสมาชิกรัชนีกร เชียงสอน
โฆษกมงคล ยองเพชร
รองโฆษก
 • ศิริศักดิ์ นาชัยเงิน
 • นวพัฒน์ มโนหวัน
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกประเวศน์ คำน้อง
ก่อตั้ง17 มีนาคม พ.ศ. 2564 (3 ปี)
ที่ทำการ405 หมู่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)13,410 คน [1]
อุดมการณ์พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชาติ สานศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาสังคมไทย
กลุ่มระดับชาติประเทศไทย
สี  สีแดง
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 500
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

พรรคพลังสังคมใหม่ ได้มีการประชุมใหญ่จัดตั้งพรรคขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน[2] และได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคและเป็นหัวหน้าพรรค และมีนายจารุพงษ์สกุล จิณะโชฒิกุล เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก

ต่อมานายเชาวฤทธิ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคกลางที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคเมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จากนั้นจึงได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 17 คนพร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายเชาวฤทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคสมัยที่ 2 ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคตกเป็นของนายสุโท สร้างคำ ส่วนนายจารุพงษ์สกุล อดีตเลขาธิการพรรคขยับขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าพรรคลำดับที่ 1[3]

จากนั้นในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสุโทได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค พร้อมกับนายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์ รองหัวหน้าพรรค[4] ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวัชรินทร์ ชัยภัทร์ชนก ลาออกจากตำแหน่งโฆษกพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่ 8 คนต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามข้อบังคับพรรค[5]

ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 พรรคพลังสังคมใหม่ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 17 คน ซึ่งที่ประชุมก็มีมติเลือกนายเชาวฤทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคสมัยที่ 3 ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคตกเป็นของนายลำโขง ธารธนศักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรค[6] ต่อมานายลำโขงได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อเสาร์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค[7] และได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง 4 คนและเลือกตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม 1 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายอังกูร ไผ่แก้ว อดีตรองหัวหน้าพรรคและอดีตเลขาธิการพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (พรรคที่เป็นรากฐานของพรรคก้าวไกล) เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่[8]

การเลือกตั้ง แก้

พรรคพลังสังคมใหม่ ส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เป็นครั้งแรก และได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 ที่นั่ง ต่อมาพรรคพลังสังคมใหม่ได้ตอบรับให้การสนับสนนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล[9] แต่ท้ายที่สุดพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ จึงได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย[10]

บุคลากร แก้

รายชื่อหัวหน้าพรรค แก้

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 เชาว์ฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 อยู่ในวาระ [11]

รายชื่อเลขาธิการพรรค แก้

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 จารุพงษ์สกุล จิณะโชฒิกุล 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2 สุโท สร้างคำ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 [12][13]
3 ลำโขง ธารธนศักดิ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [14]
4 อังกูร ไผ่แก้ว 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 "อยู่ในวาระ" [15]

ผลการเลือกตั้ง แก้

ผลการเลือกตั้งทั่วไป แก้

ผลการเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน สถานภาพพรรค ผู้นำเลือกตั้ง
2566
1 / 500
175,764 - - ร่วมรัฐบาล เชาว์ฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้

การเลือกตั้ง ผู้สมัคร คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ผลการเลือกตั้ง
2565 ไกรเดช บุนนาค 636 0.02%   พ่ายแพ้


อ้างอิง แก้

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 (จำนวน 88 พรรคการเมือง)
 2. น่านจัดตั้งพรรคพลังสังคมใหม่ เปิดตัวแถลงนโยบายของพรรค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมให้เป็นธรรม
 3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 9. "พลังสังคมใหม่" ตอบรับร่วมรัฐบาล "ก้าวไกล" หวังผลักดันแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
 10. พลังสังคมใหม่ ตอบรับร่วมรัฐบาลเพื่อไทย ไม่กังวล “เศรษฐา” ชี้ คุณสมบัติครบ
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังสังคมใหม่
 12. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 13. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 14. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมใหม่
 15. พรรคพลังสังคมใหม่