การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

การเลือกตั้งในประเทศไทย

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 11 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[4] การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งแรกในรอบ 9 ปี นับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2556 และล่าช้าออกไปเพราะรัฐประหาร พ.ศ. 2557 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนการเลือกตั้งคือพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565

← พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2569 →
ลงทะเบียน4,402,948
ผู้ใช้สิทธิ60.73% (ลดลง 3.25 จุดร้อยละ)
 
BMA_Expo_2023_-_Chadchart_Sittipunt_ชัชชาติ_สิทธิพันธุ์_-_img_04.jpg
Suchatvee Suwansawat 14 Oct 2022.jpg
วิโรจน์_ลักขณาอดิศร.jpg
ผู้สมัคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
พรรค อิสระ ประชาธิปัตย์ ก้าวไกล
คะแนนเสียง 1,386,215 254,723 253,938
% 51.84 9.52 9.49

 
Sakoltee Phattiyakul (2018).png
Aswin Kwanmuang 2019.png
ผู้สมัคร สกลธี ภัททิยกุล อัศวิน ขวัญเมือง
พรรค อิสระ อิสระ (กลุ่มรักษ์กรุงเทพ)
คะแนนเสียง 230,534 214,825
% 8.61 8.02

แผนที่แสดงร้อยละของคะแนนนิยมที่ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (สีเขียว) ได้รับในแต่ละเขต

ผู้ว่าราชการก่อนการเลือกตั้ง

อัศวิน ขวัญเมือง[a]
แต่งตั้ง

ว่าที่ผู้ว่าราชการ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
อิสระ

ปฏิทินการเลือกตั้ง
8 มี.ค.ครม. มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
25 มี.ค.กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
28 มี.ค.กกต. กรุงเทพมหานคร ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
31 มี.ค. – 4 เม.ย.วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
11 เม.ย.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
22 พ.ค.วันเลือกตั้ง
31 พ.ค.กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง[3]

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์กว่า 1.38 ล้านเสียง ทำลายสถิติของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่เคยทำไว้เมื่อปี พ.ศ. 2556[5][6]

คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[7]

ที่มา

แก้

หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2557 มีการออกประกาศฉบับที่ 85[8] สั่งระงับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และต่อมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป[9][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้] ก่อนถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จากข้อกล่าวหาว่าทุจริตการจัดซื้อซุ้มไฟของกรุงเทพมหานคร[10] และมีการแต่งตั้งให้พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการฯ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ แทน[11]

หลังจากนั้นในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งให้อำนาจแก่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[12][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้] ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร[13]

ผู้สมัคร

แก้

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการเลือกตั้งมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้จำนวน 31 คน แบ่งเป็นผู้สมัครเพศชายจำนวน 25 คน ผู้สมัครเพศหญิงจำนวน 6 คน โดยผู้สมัครที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ 72 ปี และผู้สมัครที่มีอายุน้อยที่สุดมีอายุ 43 ปี[14] ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีรายชื่อดังต่อไปนี้[15][16][17]

หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร ตำแหน่ง/อาชีพ
1 พรรคก้าวไกล วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2562–2565)
2 อิสระ พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2544–2548)
3 อิสระ สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(2561–2565)
4 พรรคประชาธิปัตย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(2558–2564)
5 อิสระ วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ผู้จัดการโครงการด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทเอกชน
6 อิสระ (กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(2559–2565)
7 อิสระ รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา
(2551–2557)
8 อิสระ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(2555–2557)
9 อิสระ วัชรี วรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีซ่า เวิลด์ คอนเซาว์ติ้ง จำกัด
10 อิสระ ศุภชัย ตันติคมน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
11 พรรคไทยสร้างไทย น.ต. ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย
(2556–2557)
12 อิสระ ประยูร ครองยศ[b] รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
(2560–2563)
13 อิสระ พิศาล กิตติเยาวมาลย์ มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น
14 อิสระ ธเนตร วงษา นายกสโมสรไลออน กรุงเทพ วัชรพล
15 อิสระ พล.อ.ต. ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที นายทหารปฏิบัติการสื่อสาร กรมสื่อสารทหารอากาศ
16 อิสระ (กลุ่มใส่ใจ) ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ นักธุรกิจ พิธีกรรายการโทรทัศน์ และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์
17 อิสระ อุเทน ชาติภิญโญ อดีตหัวหน้าพรรคคนไทย
18 อิสระ สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
19 พรรคพลังสังคมใหม่ ไกรเดช บุนนาค ศิลปินผู้ก่อตั้งวงบรั่นดี[19]
20 อิสระ อมรพรรณ อุ่นสุวรรณ อดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
21 อิสระ นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำเกรส
22 อิสระ วรัญชัย โชคชนะ อดีตข้าราชการครู
23 อิสระ เฉลิมพล อุตรัตน์ อดีตเลขานุการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร
24 อิสระ โฆสิต สุวินิจจิต อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน
25 อิสระ ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ พนักงานบริษัทเอกชนฝ่ายการตลาด
26 อิสระ พล.ต.ท. มณฑล เงินวัฒนะ รองนายกสมาคมตำรวจ
27 อิสระ ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ อดีตผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
28 อิสระ สราวุธ เบญจกุล[c] ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย
(2563–2565)
29 พรรคประชากรไทย กฤตชัย พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม
30 พรรคกรีน พงศา ชูแนม หัวหน้าพรรคกรีน
31 อิสระ วิทยา จังกอบพัฒนา อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุน

แก้
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร[20][21]
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักธุรกิจและอดีตนักการเมือง
 • ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
 • กิติชัย เตชะงามเลิศ นักลงทุน
 • จุลภาส เครือโสภณ นักธุรกิจ
 • รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • อิ๋ง กาญจนะวณิชย์ อดีตนักเขียน ผู้กำกับ
 • บรรยง พงษ์พานิช นักธุรกิจ
สกลธี ภัททิยกุล[20][21]
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์[20][21]
 • สุทิน วรรณบวร อดีตผู้สื่อข่าว
 • พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ นายทหารเกษียณ
 • จิตกร บุษบา พิธีกร คอลัมนิสต์
 • ผศ.พิทักษ์ ธรรมวาริน อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • อภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการ กทม.
 • อัญชลีพร กุสุมภ์ อดีตผู้สื่อข่าว
 • เมธี อรุณ นักการเมืองและอดีตศิลปิน
อัศวิน ขวัญเมือง[20][21]
รสนา โตสิตระกูล[20][21]
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์[20][21]

การรณรงค์เลือกตั้ง

แก้
 
ป้ายหาเสียงของชัชชาติชิ้นหนึ่งในเขตบางบอน โดยชัชชาติเองระบุว่าสามารถนำมาตัดเป็นถุงผ้าได้เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้ง[22]

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และรสนา โตสิตระกูล เปิดเผยว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี 2562[23][24] ส่วนผู้สมัครคนอื่น ๆ ทยอยเปิดเผยว่าจะลงรับสมัครตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา สำหรับการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามวิธีทั่วไป คือ การเยี่ยมบ้าน การลงพื้นที่[25] และการโฆษณาผ่านป้ายประกาศ[26]

ชัชชาติเน้นนโยบายด้านคน ระบบเส้นเลือดฝอย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ[27] รสนามีนโยบายการลอกคลองเพื่อระบายน้ำท่วม จ้างคนว่างงานขุดคลอง ส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ จัดสรรที่ดินให้คนจนเมืองได้ปลูกผักอินทรีย์ และควบคุมการจัดผังเมืองไม่ให้เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน[28] สุชัชวีร์มีนโยบายสร้างเมืองสวัสดิการ สร้างแก้มลิงใต้ดิน ให้มีโรงเรียนสาธิตทุกเขต และเสนอให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2036[27][29] วิโรจน์มีนโยบายการกระจายงบประมาณลงไปยังชุมชนต่าง ๆ มากขึ้น การเปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่สาธารณะ การสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง และการกำจัดปัญหาเรื่องส่วย[30][31] อัศวินมีนโยบายป้องกันน้ำท่วม แก้ปัญหาพื้นที่สีเขียว เชื่อมต่อการเดินทาง และสานต่อสิ่งที่ตนเคยทำไว้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการฯ[32] สกลธี ภัททิยกุล มีนโยบายการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้แก้ปัญหาจราจร เพิ่มการขนส่งสายรอง การใช้รถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงสวนสาธารณะ[33][34] ส่วนนาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี มีนโยบายการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กทม. การพัฒนาโรงเรียนในกทม. ให้คุณภาพเท่ากัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า และการให้รางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน[35]

เนื่องจากผลสำรวจความคิดเห็นปรากฏว่า ชัชชาติมีคะแนนนำมาโดยตลอด ทำให้มีผู้สนับสนุนผู้สมัครบางคนออกมาจูงใจด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ออกมาให้ความเห็นว่าควรเลือกสกลธีเพราะชัชชาติเคย "ได้ประโยชน์จากระบอบทักษิณ" และพลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า "ไม่เลือกเราเขามาแน่ ภาค 2" ซึ่งเรียกร้องให้ผู้ที่จะออกเสียงให้ผู้สมัคร 4 คนที่ "ไม่เอาทักษิณ ชินวัตร" มาเลือกผู้สมัครคนเดียวกันเสียเพื่อให้ชนะชัชชาติ ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่า การออกเสียงทางยุทธศาสตร์[36] ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง รสนาใช้วิธีการทำนองเดียวกัน โดยระบุเพิ่มเติมว่า คนที่จงรักภักดีและยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจะไม่มีวันเทคะแนนให้คนโกงไปปกครองบ้านเมือง[37]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่คลองโอ่งอ่างซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการสนับสนุนอัศวินให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสมัย แม้สารดังกล่าวอาจไม่ชัดเจนด้วยข้อจำกัดตามกฎหมาย นอกจากนี้อัศวินยังได้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐ ช่วยหาเสียงให้[38]

ไม่กี่วันก่อนเลือกตั้งมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอ้างว่าตนได้รับข้อความเชิญชวนไปออกเสียงให้กับสุชัชวีร์ แต่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ผู้กระทำ และไม่ทราบที่มาเช่นกัน[39]

ในช่วงก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีการจัดการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายเวที[40][41][42]

การเลือกตั้ง

แก้
 
คูหาเลือกตั้งแห่งหนึ่ง

การเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดคูหาแยกพิเศษสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในคูหาเลือกตั้ง รวมถึงมีการตรวจอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังยินยอมให้ผู้ลงคะแนนนำปากกามาใช้กาเองหากกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19[43] คูหาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในเวลา 8 นาฬิกา และบางจุดเลือกตั้งมีผู้มาต่อแถวก่อนเปิดคูหา เช่น สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งมีจุดเลือกตั้งแปดจุดตั้งอยู่รวมกัน[43]

ในขณะเลือกตั้ง อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาระบุว่า หากนำปากกามาเองขอให้เป็นปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น การนำปากกาสีอื่นมาใช้อาจทำให้บัตรเสีย[44] แต่ ขจิต ชัชวานิชย์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ออกมาชี้แจงในภายหลังว่าสามารถใช้ปากกาสีอื่นได้ ตราบใดก็ตามที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ความขัดแย้งกันดังกล่าวสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอินเทอร์เน็ต[45] ทั้งนี้ กกต. เคยออกเอกสารชี้แจงว่า เบื้องต้นการใช้ปากกาหมึกสีอื่น ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบัตรเสียในทันที เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบห้ามไว้[44][46] ด้านแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ลักษณะบัตรเสียตามกฎหมายข้อหนึ่งคือ "บัตรที่ทำสัญลักษณ์เพื่อเป็นที่สังเกต" การใช้ปากกาสีอื่นนอกจากสีน้ำเงินอาจทำให้มีข้อสงสัยในเรื่องการทุจริต แต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ว่าจะให้บัตรที่กาด้วยปากกาที่ไม่ใช่สีน้ำเงิน เป็นบัตรเสียหรือไม่[46]

ผลสำรวจความนิยมของผู้สมัคร

แก้
ระยะเวลาการสำรวจ องค์กรที่สำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ชัชชาติ อัศวิน สุชัชวีร์ วิโรจน์ สกลธี รสนา ศิธา จักรทิพย์[d] อื่น ๆ[e] ยังไม่ได้ตัดสินใจ นำ
22 พฤษภาคม 2565 ผลการเลือกตั้ง 51.84% 8.02% 9.52% 9.49% 8.61% 2.95% 2.75% 6.68% 42.32%
18–21 พฤษภาคม 2565 นิด้าโพล 2,500 50.72% 10.84% 10.36% 10.28% 6.80% 3.48% 2.76% 4.76% 39.88%
9–11 พฤษภาคม 2565 สวนดุสิตโพล 1,118 40.25% 13.95% 15.47% 11.09% 4.29% 1.52% 0.98% 1.89% 10.56% 24.78%
9–10 พฤษภาคม 2565 นิด้าโพล 1,354 45.13% 11.37% 8.94% 9.75% 3.77% 3.32% 2.29% 6.20% 9.23% 33.76%
3–9 พฤษภาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า 1,038 42.4% 6.7% 12.0% 5.7% 5.7% 2.7% 18.2% 30.4%
27–29 เมษายน 2565 นิด้าโพล 1,357 44.58% 11.27% 8.99% 6.93% 3.17% 2.28% 2.51% 8.85% 11.42% 33.31%
12–24 เมษายน 2565 สวนดุสิตโพล 2,552 39.94% 14.16% 13.37% 10.00% 3.09% 1.94% 4.01% 1.47% 12.02% 25.78%
15–22 เมษายน 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บถาวร 2022-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน[f] 20,141 27.93% 14.68% 21.95% 10.16% 3.50% 2.44% 7.41% 9.15% 10.18% 5.98%
21–22 เมษายน 2565 ซูเปอร์โพล 1,506 17.7% 7.7% 11.8% 5.6% 10.8% 4.1% 42.3% 5.9%
15–16 เมษายน 2565 ซูเปอร์โพล 1,548 24.5% 9.8% 13.9% 5.5% 10.1% 7.5% 28.7% 10.6%
6–8 เมษายน 2565 ซูเปอร์โพล 1,081 20.3% 7.1% 9.8% 2.5% 5.7% 5.9% 48.7% 10.5%
5–7 เมษายน 2565 นิด้าโพล 1,362 38.84% 10.06% 6.83% 6.02% 2.28% 1.98% 1.47% 5.94% 26.58% 28.78%
31 มีนาคม–2 เมษายน 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บถาวร 2022-04-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2,041 25.7% 9.3% 20.3% 11.8% 6.7% 5.7% 2.8% 0.2% 17.5% 5.4%
8–12 มีนาคม 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บถาวร 2022-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 7,062 29.3% 5.4% 25.2% 11.6% 3.6% 2.7% 0.5% 21.7% 4.1%
28 กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2565 นิด้าโพล 1,313 38.01% 11.73% 8.61% 8.83% 3.73% 15.69% 13.40% 26.28%
3–7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เก็บถาวร 2022-04-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 1,035 33.81% 5.71% 28.29% 8.57% 2.48% 0.86% 20.29% 5.52%
31 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2565 นิด้าโพล 1,324 37.24% 12.09% 11.03% 8.08% 1.81% 3.55% 20.61% 5.59% 25.15%
23–25 ธันวาคม 2564 นิด้าโพล 1,317 38.80% 10.25% 13.06% 1.90% 3.26% 19.06% 11.85% 25.74%
29 พฤศจิกายน–1 ธันวาคม 2564 นิด้าโพล 1,318 34.37% 17.07% 4.86% 1.21% 5.54% 25.27% 11.68% 17.30%
1–3 พฤศจิกายน 2564 นิด้าโพล 1,320 33.18% 16.59% 4.09% 1.82% 5.91% 24.32% 14.09% 16.59%
27–30 กันยายน 2564 นิด้าโพล 1,318 29.74% 9.33% 3.26% 1.29% 4.10% 13.66% 10.70% 27.92% 16.08%
30 สิงหาคม–2 กันยายน 2564 นิด้าโพล 1,317 27.71% 9.57% 1.67% 0.76% 4.10% 15.49% 12.46% 24.60% 12.22%
30 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2564 นิด้าโพล 1,315 26.16% 9.58% 1.37% 1.29% 3.04% 14.60% 15.98% 27.98% 11.56%
31 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2564 นิด้าโพล 1,313 23.84% 10.59% 2.05% 1.14% 3.43% 12.57% 15.76% 30.62% 11.27%
31 มีนาคม–2 เมษายน 2564 นิด้าโพล 1,316 24.77% 8.66% 1.59% 0.91% 2.89% 11.93% 16.58% 32.67% 12.84%
2–3 มีนาคม 2564 นิด้าโพล 1,315 22.43% 7.68% 3.35% 1.75% 4.26% 15.51% 15.06% 29.96% 6.92%

ผลการเลือกตั้ง

แก้
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อิสระ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (8) 1,386,215 51.84
ประชาธิปัตย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (4) 254,647 9.52
ก้าวไกล วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (1) 253,851 9.49
อิสระ สกลธี ภัททิยกุล (3) 230,455 8.61
อิสระ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง (6) [g] 214,692 8.02
อิสระ รสนา โตสิตระกูล (7) 78,993 2.95
ไทยสร้างไทย นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี (11) 73,720 2.75
อิสระ วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (5) 20,742 0.77
อิสระ พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (2) 19,847 0.74
อิสระ วัชรี วรรณศรี (9) 8,274 0.30
อิสระ โฆสิต สุวินิจจิต (24) 3,247 0.12
อิสระ ประยูร ครองยศ (12) 2,219 0.08
อิสระ ศุภชัย ตันติคมน์ (10) 2,189 0.08
อิสระ ศศิกานต์ วัฒนจันทร์ (16)[h] 2,129 0.07
อิสระ วรัญชัย โชคชนะ (22) 1,128 0.04
อิสระ ธเนตร วงษา (14) 1,092 0.04
อิสระ สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ (18) 908 0.03
อิสระ พิศาล กิตติเยาวมาลย์ (13) 868 0.03
อิสระ วิทยา จังกอบพัฒนา (31) 812 0.03
อิสระ อุเทน ชาติภิญโญ (17) 756 0.02
พลังสังคมใหม่ ไกรเดช บุนนาค (19) 636 0.02
อิสระ พลอากาศตรีทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที (15) 574 0.02
อิสระ อมรพรรณ อุ่นสุวรรณ (20) 558 0.02
ประชากรไทย กฤตชัย พยอมแย้ม (29) 494 0.01
อิสระ ประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (25) 460 0.01
อิสระ เฉลิมพล อุตรัตน์ (23) 431 0.01
กรีน พงศา ชูแนม (30) 424 0.01
อิสระ ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ (27) 391 0.01
อิสระ พลตำรวจโทมณฑล เงินวัฒนะ (26) 359 0.01
อิสระ นิพันธ์พนธ์ สุวรรณชนะ (21) 342 0.01
ผลรวม 2,651,447 100.00
บัตรดี 2,651,447 95.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 72,227 2.70
บัตรเสีย 40,017 1.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,673,696 60.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,402,941 100.00

การวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง

แก้
 
การนับคะแนนที่คูหาเลือกตั้งหนึ่งในเขตบางบอน

ผลการเลือกตั้งพบว่าชัชชาติได้คะแนน 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดตั้งแต่จัดการเลือกตั้งมา[49] โดยชัชชาติมีคะแนนนำคู่แข่งอันดับสองกว่า 1,131,568 คะแนน เวิร์คพอยท์ทูเดย์วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่คะแนนเสียงของชัชชาติถล่มทลายในการเลือกตั้งมีเหตุผลหลายประการ รวมถึงการที่ลงสมัครในนามอิสระ, ผลงานในสมัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมที่ถูกสกัดกั้นไว้, วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน, จำนวนผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กที่มากกว่าผู้สมัครคนอื่น และการเตรียมตัวยาวนานสองปีครึ่งก่อนการเลือกตั้ง[22] ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ให้ความเห็นว่าผลการเลือกตั้งที่คนเลือกชัชชาตินั้นเป็นเพราะประชาชนไม่ได้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬาร เพียงแต่อยากเห็นการบริหารเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เก็บขยะตรงเวลาหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่านั้น[50]

รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ จากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ตอกย้ำข้อเท็จจริงว่า "เครือข่ายของกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัด กลุ่มปรปักษ์ประชาธิปไตยอ่อนแอลง และ ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขณะที่แนวความคิดก้าวหน้า เสรีนิยม และการยึดถือหลักการประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นอย่างชัดเจน"[51] ขณะที่พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มองว่าการแบ่งขั้วในกรุงเทพมหานครลดลงเนื่องจากชัชชาติสามารถรวบรวมเสียงได้จากฝ่ายต่าง ๆ ได้[52] ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ กล่าวว่าผลการเลือกตั้งนี้เป็นเสมือนการประท้วงต่อการบริหารงานที่ผิดพลาดและด้อยประสิทธิภาพของระบบทหารที่ครอบงำการเมืองไทยมาอย่างยาวนาน[53] ยุทธพร อิสรชัย วิเคราะห์ว่าผลการเลือกตั้งนี้สะท้อนถึงความเบื่อหน่ายต่อการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และอาจส่งผลไปยังการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง[54] ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ของทักษิณ ชินวัตร[55] แต่ทักษิณเสริมว่าชัชชาติได้คะแนนเสียงจากผู้ที่ชอบพรรคก้าวไกลด้วย แต่เลือกออกเสียงตามยุทธศาสตร์เพื่อหวังให้ชัชชาติชนะขาดลอย[55] ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย วิเคราะห์ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้เลือกตั้งอยู่ในฝ่ายต่อต้านรัฐบาล 1.71 ล้านเสียง (63.99%) ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ถึง 3 แสนเสียง ขณะที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาล 1.26 ล้านเสียง (29.08%) หรือลดลงเกือบ 5 แสนเสียงในช่วงเวลาเดียวกัน[56] อย่างไรก็ดี มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มองว่าผลการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครสะท้อนเสียงร้อยละ 20–30 ของเสียงในนครใหญ่ ๆ เท่านั้น[57]

การประกาศผลและข้อร้องเรียน

แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมหารือการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ส่วนการร้องเรียนนั้น เบื้องต้นมี 24 สำนวน ส่วนมากเป็นประเด็นการปิดป้ายหาเสียงไม่ถูกต้อง และใช้ข้อความหาเสียงหมิ่นเหม่และเกินขอบอำนาจ โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถูกร้องเรียนในเรื่องการนำป้ายเลือกตั้งมาทำกระเป๋าผ้า และการดูถูกระบบราชการ[58] ด้านโคทม อารียา อดีต กกต.ให้ความเห็นว่าข้อกล่าวหาต่อชัชชาติไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะกระทบการประกาศผลเลือกตั้ง[59] สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. เชื่อว่า กกต. จะไม่กล้าให้ใบส้ม (จัดการเลือกตั้งใหม่โดยตัดชัชชาติออก) โดยยกตัวอย่างกรณีการให้ใบส้มที่เขต 8 เชียงใหม่เมื่อปี 2562[60] ซึ่งศาลจังหวัดฮอดได้สั่งให้ กกต. ชดใช้ค่าเสียหายรวมกว่า 70 ล้านบาท[61]

กกต. ถูกวิจารณ์ว่ารับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ล่าช้า[62] แม้ กกต. จะยืนยันว่าตนมีอำนาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน 30–60 วัน[63] แต่ก็มีผู้วิจารณ์ว่าเป็นความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร และไกลเกินกว่าเหตุอย่างชัดเจน[64][65] ความไม่พอใจดังกล่าวทำให้เกิดแฮชแท็ก #กกตเป็นเหี้ยอะไร ติดเทรนด์ทวิตเตอร์[66] อนึ่ง กกต. เคยถูกวิจารณ์ทำนองเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า[67][68] ซึ่งในขณะนั้น กกต. รับรองให้ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 หลังวันเลือกตั้ง 24 วัน[69]

กกต. ได้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[3]

ปฏิกิริยา

แก้

ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่าคะแนนเสียงของวิโรจน์ได้น้อยกว่าที่คาดถึง 2–3 เท่า โดยคิดจากคะแนนเสียงอย่างน้อย 6 แสน ถึง 8 แสนสมัยเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ทำให้เกิดคำถามว่าแนวทางที่พรรคก้าวไกลเสนออาจไม่เป็นที่ยอมรับของชาวกรุงเทพมหานคร เขากล่าวว่า "ก็เป็นประเด็นให้เรากลับไปคิดได้ แต่ก็มีอีกเหมือนกันที่บอกว่าแบบนี้ควรทำงานการเมืองระดับชาติดีกว่า แต่มันไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้น เพราะมีคนจำนวนหนึ่งที่บอกพร้อมเลือก ส.ก.ก้าวไกล แต่ไม่ขอเลือกวิโรจน์เป็นผู้ว่าฯ เพราะมองภาพผู้ว่าฯ เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าวิโรจน์ไปทำงานการเมืองภาพใหญ่ โอเคเลย"[70] ด้านอดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่ง กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสมมติฐานของจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ที่ว่า หากไม่มีประยุทธ์ คนจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์แถลงว่า "คะแนนที่ออกมาเป็นไปในทิศทางบวกสำหรับพรรค" แต่คะแนนเสียงของสุชัชวีร์ยังน้อยกว่า 470,000 เสียงที่เคยได้ในกรุงเทพมหานครสมัยเลือกตั้งทั่วไปปี 2562[70]

ชัชชาติกล่าวว่า "วันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับผมส่วนตัว เมื่อ 8 ปีที่แล้วอยู่ในเหตุการณ์รัฐประหาร ถูกคลุมหัว มัดมือ ถูกนำตัวไปที่ใดก็ยังไม่รู้ เพราะเขาคลุมหัวไปและกลับ แต่ไม่ได้รู้สึกโกรธ แค้น หรือ เกลียด ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นความทรงจำที่เตือนใจเรา เมื่อไหร่ที่ประชาชนทะเลาะ เกลียด โกรธ ซึ่งกันและกัน สุดท้ายจะมีกลุ่มคน ที่มาได้ผลประโยชน์ เราเห็นต่างกันได้ แต่โกรธ อย่าเกลียด สร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกัน" พร้อมกับให้ข้าราชการไปศึกษานโยบายของเขาทางเว็บไซต์ "ถ้าหากไม่ฟังประชาชน ทู่ซี้ ประชาชนทนไม่ไหวก็จะอยู่ลำบาก" ชัชชาติกล่าว เมื่อถูกถามว่าจะประสานงานกับรัฐบาลได้หรือไม่ ชัชชาติตอบว่า "ผมว่าผู้ว่าฯ กทม. ได้คะแนนเสียงมากกว่านายกฯ อีกนะ ไม่ได้ท้าทาย แต่เราเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่ได้คุยด้วยอารมณ์ หรือ ทะเลาะกัน แต่เมื่อ ประชาชนเลือกเรามา ก็ต้องใช้เหตุผล และการคุยกันก็ต้องมีระบบระเบียบ ขั้นตอน"[71] ด้านประยุทธ์ตอบโต้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นใน "จังหวัดหนึ่งเท่านั้นเอง" ไม่ได้สะท้อนถึงความนิยมของเขาหรือรัฐบาลในภาพรวมของประเทศ[72]

ในช่วงไล่เลี่ยกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลายปีหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ ได้เกิดกระแสเรียกร้องให้ต่างจังหวัดสามารถเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเองได้ โดยมีการทำกิจกรรมทั้งในจังหวัดขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต ด้าน รศ. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "กระแสความต้องการมีมากขึ้นจริง ๆ และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่พวกเขาแล้ว"[73]

หมายเหตุ

แก้
 1. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 พล.ต.อ. อัศวิน ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง[1] นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงดำรงตำแหน่งรักษาการแทน[2]
 2. แต่เดิมนั้นนายประยูร ครองยศ จะลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ ในนามพรรคไทยศรีวิไลย์ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ตัดสินใจลงสมัครในนามอิสระ[18]
 3. กกต.มีคำสั่งถอนชื่อออกจากบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 4. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้ประกาศถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[47]
 5. อื่น ๆ หมายถึงผู้สมัครคนอื่น ๆ รวมไปถึงผู้ที่ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือไม่สนใจตอบแบบสอบถาม
 6. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่มีการทำผลการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการฯ แต่อย่างใด สำหรับผลการสำรวจที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประมวลผลผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[48]
 7. ลงสมัครในนามกลุ่มรักษ์กรุงเทพ
 8. ลงสมัครในนามกลุ่มใส่ใจ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ""อัศวิน" เซ็นลาออก "ผู้ว่าฯ กทม." แล้ว ปิดฉาก "คสช." แต่งตั้ง 5 ปี 5 เดือน 5 วัน". bangkokbiznews. 24 March 2021. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-27. สืบค้นเมื่อ 2022-03-27.
 2. "คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๗๔๙/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" (PDF). เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-29. สืบค้นเมื่อ 2022-03-29.
 3. 3.0 3.1 "กกต. ประกาศรับรอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ". 2022-05-31. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 2022-05-31.
 4. "เคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา 22 พ.ค.นี้". Thai PBS. 2022-03-14. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-14. สืบค้นเมื่อ 2022-03-14.
 5. isarin (2022-05-22). "ชัชชาติ ทุบสถิติ ชนะเลือกตั้งผู้ว่า กทม. คะแนนทะลุล้าน". ประชาชาติธุรกิจ. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-22.
 6. Pafun (2022-05-22). "เช็กผลเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม ส.ก. ใครชนะ เรียลไทม์". ประชาชาติธุรกิจ. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-22.
 7. "เปิดเอกสาร กกต. รับรอง "ชัชชาติ" เป็นผู้ว่าฯ กทม. พร้อม ส.ก. อีก 5 เขต". ไทยรัฐ. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 8. "ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 2021-12-12.
 9. "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว" (PDF). เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-20. สืบค้นเมื่อ 2021-12-12.
 10. "ฮั้วประมูล "39 ล้าน" ความจริงวันนี้ของ "อุโมงค์ไฟชายหมู"". mgronline. 16 April 2016. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 2022-03-24.
 11. คสช.ใช้ ม.44 ปลด 'สุขุมพันธุ์' พ้นผู้ว่าฯ กทม. ให้ 'อัศวิน' แทน
 12. "พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒" (PDF). เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-17. สืบค้นเมื่อ 2021-12-12.
 13. Pornthida (2022-03-14). "ด่วน! กกต.ประกาศวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา". ประชาชาติธุรกิจ. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-14. สืบค้นเมื่อ 2022-03-14.
 14. "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 สร้างสถิติมีผู้สมัครมากสุด 31 คน". BBC News ไทย. 2022-04-04. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-04-04.
 15. "ปิดรับสมัครแล้ว เช็กชื่อ 31 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 ส่วน ส.ก. 382 คน". www.thairath.co.th. 2022-04-04. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-05. สืบค้นเมื่อ 2022-04-04.
 16. "เลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (1)". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-20. สืบค้นเมื่อ 2022-05-20.
 17. "เลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (2)". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 2022-05-20.
 18. ""เต้"เผยว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.สังกัดพรรคเปลี่ยนใจลงอิสระ". posttoday. 27 March 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-29. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 19. "ประวัติและผลงาน นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565". อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD.
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 "คนดังเปิดตัว ผู้สนับสนุนผู้ว่าฯ วันที่ 17 พ.ค. 2565". workpointTODAY. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 "คนดังเปิดตัว ผู้สนับสนุนผู้ว่าฯ วันที่ 19 พ.ค. 2565". workpointTODAY. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 22. 22.0 22.1 วิศรุต สินพงศพร (2022-05-22). "LANDSLIDE วิเคราะห์ชัชชาติ ชนะถล่มทลาย". Workpoint Today. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-22.
 23. "ทริปสุดท้ายก่อนลาการเมืองของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์". BBC News ไทย. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-30. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 24. "รสนาหวนคืนสนามเลือกตั้งในรอบ 14 ปี "ไม่เคยสนใจเรื่องแพ้-ชนะ"". BBC News ไทย. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-30. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 25. "2 ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 'ชัชชาติ' ลงพื้นที่ชั้นใน กทม. ด้าน 'สุชัชวีร์' ล่องเรือฝั่งธนบุรี". workpointTODAY. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 26. Thailand, BECi Corporation Ltd. "ป้ายหาเสียง ผู้ว่าฯ กทม. พรึบทั่วกรุง โซเชียลบ่นระงม ไม่เหลือทางให้เดิน". CH3Plus.com. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-29. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 27. 27.0 27.1 matichon (2021-12-14). "เปิดฉากศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ VS เอ้ โชว์นโยบาย". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-16. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 28. "เปิดวิสัยทัศน์ "รสนา โตสิตระกูล" ลอกคลองทุกสาย ระบายน้ำท่วม เพิ่มพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ มีรายได้". pptvhd36.com. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-25. สืบค้นเมื่อ 2022-08-09.
 29. "'สุชัชวีร์' เปิดตัวโชว์วิสัยทัศน์ ชูเปลี่ยนกทม.เมืองสวัสดิการทันสมัย มั่นใจแก้ปัญหาคนกรุง น้ำท่วม-การศึกษา". workpointTODAY. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-13. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 30. "ก้าวไกล เปิดตัว "วิโรจน์" ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้สโลแกน พร้อมชน เพื่อคนกรุงเทพฯ". www.sanook.com/news. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-30. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 31. matichon (2022-03-27). "'วิโรจน์' เปิด 12 นโยบาย ชูเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ-เด็ก เจอส่วยแจ้งผู้ว่าฯกทม.ต้องไร้คอร์รัปชั่น". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-30. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 32. matichon (2022-03-28). "'อัศวิน' ลั่นสู้เกินร้อย ชู 8 นโยบายชิงผู้ว่า เปิดตัว 'คนลุยเมือง' ดึงรุ่นใหม่ร่วมงาน". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-31. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 33. ""สกลธี ภัททิยกุล" ชูนโยบายล้อ ราง เรือ ดึงคนกรุงใช้รถสาธารณะ". pptvhd36.com. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-25. สืบค้นเมื่อ 2022-08-09.
 34. "'สกลธี' เปิด 6 นโยบาย ชูกรุงเทพฯ ดีกว่านี้ได้". workpointTODAY. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 35. ""ศิธา" เปิดตัวชิงผู้ว่าฯกทม.ลั่น"จะทำในสิ่งที่ผู้ว่าฯคนอื่นไม่เคยทำ"". posttoday.com. 2022-03-30. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-30. สืบค้นเมื่อ 2022-03-30.
 36. "ล้ม "ชัชชาติ" เชิงยุทธศาสตร์ "ไม่เลือกเราเขามาแน่" ภาค 2". กรุงเทพธุรกิจ. 7 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-13. สืบค้นเมื่อ 13 May 2022.
 37. "รสนา ปล่อยไพ่ โค้งสุดท้าย บอก ไม่เลือกรสนา ชัชชาติมาแน่". มติชนออนไลน์. 20 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-20. สืบค้นเมื่อ 20 May 2022.
 38. "อนุรักษ์เทคะแนน ก้าวหน้าตัดคะแนน โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใครจะเข้าวิน?". The MATTER. 18 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-24. สืบค้นเมื่อ 22 May 2022.
 39. "ประชาธิปัตย์ ยันไม่ได้เป็นคนส่ง SMS ปริศนา เลิกทะเลาะ ชวนกาเบอร์ 4". ข่าวสด. 21 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 22 May 2022.
 40. "5 ตัวเต็ง ประชันวิสัยทัศน์ ดีเบต โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม". สปริงนิวส์. 16 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-16. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 41. "จุฬาฯ จัดเวทีดีเบตโชว์วิสัยทัศน์ 4 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม./สทท.แถลงดัชนีฯท่องเที่ยว". ryt9. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-16. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 42. "ร่วมเกาะติดไปกับเวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 65" 15 พฤษภาคมนี้". NationTV. 2 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 16 May 2022.
 43. 43.0 43.1 "ประชาชนทยอยใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ตั้งแต่ช่วงเช้า". ประชาไท. 2022-05-22. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 44. 44.0 44.1 matichon (2022-05-22). "ดราม่าปากกาใช้เลือกตั้ง กฎหมายไม่ได้เขียนห้าม 'แดง-ดำ' กกต.ขอความร่วมมือเป็นสีน้ำเงิน". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 45. "งงในงง! ปมสีปากกาเลือกตั้ง ปธ.กกต.พูดไม่ตรงปลัดกทม. ผวาเป็นบัตรเสีย". ข่าวสดออนไลน์. 2022-05-22. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 46. 46.0 46.1 "รวมข้อมูลล่าสุดจากผู้เกี่ยวข้อง กรณีเลือกตั้ง 'ปากกาน้ำเงิน' แม้คำตอบยังไม่ชัด แต่ที่ชัดคืออยู่ที่ 'ดุลยพินิจของกรรมการประจำหน่วย'". THE STANDARD. 2022-05-22. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 47. matichon (2021-11-02). "'จักรทิพย์' ถอนตัวชิงผู้ว่าฯกทม. ปม 'ธรรมนัส' หนุน 'อัศวิน'". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-07. สืบค้นเมื่อ 2021-11-07.
 48. "มธ. วอนงดใช้ "โพลธรรมศาสตร์" แจง มหาวิทยาลัยไม่ได้ทำผลสำรวจผู้ว่าฯ กทม". thairath. 27 April 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-28. สืบค้นเมื่อ 2022-04-28.
 49. "ชัชชาติ สร้างประวัติศาสตร์ คว้าคะแนนสูงสุดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม". BBC News ไทย. 2022-05-22. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 50. "The Bangkok decider". Bangkok Post. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 51. "นักวิชาการมองผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สะท้อนเสียงไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร". ประชาไท. 2022-05-22. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 52. "Political polarisation 'starting to ease'". Bangkok Post. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 24 May 2022.
 53. Reuters (2022-05-22). "Bangkok votes in new governor for first time in nine years". Reuters (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 54. "Thaksin-linked candidate set to win Bangkok governor election". Nikkei Asia (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-22. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 55. 55.0 55.1 "ทักษิณ ชี้ ความทุกข์ยากจาก "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" ทำคนเทคะแนนชัชชาติ". BBC News ไทย. 2022-05-22. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 56. "อดีตกลุ่มพันธมิตรวิเคราะห์ศึก กทม. ยุคตกต่ำอนุรักษนิยม โหวตยุทธศาสตร์แค่ไหน ก็แพ้ชัชชาติ". มติชนออนไลน์. 23 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 57. "Capital vote 'not a bellwether'". Bangkok Post. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 24 May 2022.
 58. matichon (2022-05-28). "จับตา 30 พ.ค. กกต.ถกรับรองผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. พบ 'ชัชชาติ' ถูกร้องเรียน 2 เรื่อง". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-29. สืบค้นเมื่อ 2022-05-30.
 59. matichon (2022-05-29). "อดีต กกต.มองปม 'ชัชชาติ' ถูกร้อง 2 เรื่อง ไม่มีน้ำหนักพอ คนจำนวนมากรอดูความเที่ยงธรรม". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-30. สืบค้นเมื่อ 2022-05-30.
 60. "สมชัย เชื่อ กกต.ไม่กล้าให้ใบส้ม 'ชัชชาติ' ปมกระเป๋าจากป้าย ยกเคส 'สุรพล' เปรียบเทียบ". มติชนออนไลน์. 29 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 61. matichon (2022-04-20). "สุรพล อดีตส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 น้ำตาคลอ ศาลให้กกต.ชดใช้-เยียวยากว่า 70 ล้าน หลังแจกใบส้ม". มติชนออนไลน์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 2022-05-31.
 62. "กกต. ยังไม่รับรอง ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม. วันนี้". BBC News ไทย. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 63. "กกต.แจงกรอบประกาศผลเลือกตั้งกทม.-เมืองพัทยาภายใน30-60วัน". เดลินิวส์. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 64. "ดร.พรสันต์ : ความยุติธรรมที่ล่าช้า ย่อมเป็นความอยุติธรรมในตัวเอง". มติชนออนไลน์. 30 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 65. "อ.จุฬาฯ ชี้ร้องเรียนเลือกตั้งไม่สุจริต คนฟ้องต้องรับผิดชอบ ยันกม.ไม่ให้ร้องเรื่อยเปื่อย". ข่าวสด. 30 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-30. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 66. "สรุป แฮชแท็ก #กกตเป็น…อะไร และความเคลื่อนไหว ก่อน กกต.เคาะรับรอง 'ชัชชาติ' เป็นผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ บ่ายนี้". workpointTODAY. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 31 May 2022.
 67. "บุญยอดจี้กกต.เร่งรับรองสุขุมพันธุ์". posttoday.com (ภาษาอังกฤษ). 2013-03-07. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-31. สืบค้นเมื่อ 2022-05-31.
 68. ""สุขุมพันธุ์"เตรียมเป็นผู้ว่าฯ กกต.รับรองก่อนสอยทีหลัง!!". mgronline.com. 2013-03-21. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-09. สืบค้นเมื่อ 2022-05-31.
 69. Mthai news มติกกต.กลาง รับรอง สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯกทม.แล้ว เก็บถาวร 2013-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2013-03-27
 70. 70.0 70.1 "วิเคราะห์ : ก้าวต่อไปของ "แลนด์สไลด์" กับการ "คัมแบ็ก" ของประชาธิปัตย์ ?". BBC ไทย. 23 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 71. "ชัชชาติ ไฟแรง สั่งข้าราชการ กทม. อ่านนโยบาย 213 ข้อ มั่นใจอยู่ครบ 4 ปี". ประชาชาติธุรกิจ. 22 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 72. "'บิ๊กตู่' ฉุนสื่อรุกถามคะแนน 'ชัชชาติ' แลนด์สไลด์เมืองหลวง บอกแค่จังหวัดเดียวในประเทศ". มติชนออนไลน์. 23 May 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 23 May 2022.
 73. "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จุดประกายคนต่างจังหวัดอยากเลือกผู้ว่าฯ บ้าง". BBC ไทย. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-24. สืบค้นเมื่อ 24 May 2022.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ถัดไป
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556
   
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2565

  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งถัดไป