แนวคิดที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย

แนวคิดที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย หมายถึง การต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ของรัฐบาล และผู้ที่นิยมการปกครองที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย และมีแนวคิดต่อต้านการปฏิรูปประชาธิปไตย และการสนับสนุนประชาธิปไตย

แนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้รับการต่อต้านจากบางรัฐ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยในรัฐอันมิใช่ประชาธิปไตยจะนำมาซึ่งการปฏิวัติประชาธิปไตย โดยการปกครองในระบอบราชาธิปไตย ได้ต่อต้านแนวคิดประชาธิปไตย และพยายามป้องกันการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ถึงแม้ว่าจะมีการประนีประนอม โดยการจัดรูปแบบของรัฐบาลร่วมกัน

ในปัจจุบันนี้ แนวคิดต่อต้านประชาธิปไตยได้ปรากฏในรัฐคอมมิวนิสต์ สมบูรณาญาสิทธิราชและรัฐอิสลาม ซึ่งแต่ละแนวคิดต่างก็มีเหตุผลของตนในการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยหรือการปฏิรูปประชาธิปไตยภายในประเทศของตน

ราชาธิปไตยแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชาธิปไตย

แนวคิดราชาธิปไตยดั้งเดิมนั้นไม่ต้องการให้มีการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะหมายถึงการแยกตัวออกจากอำนาจของกษัตริย์

รัฐคอมมิวนิสต์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐคอมมิวนิสต์

โดยผู้ที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ได้ให้ความเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพของสังคม และมอบสิทธิมนุษยชนบางประการที่ไม่อาจพบได้ในการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย และอ้างว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกว่าระบอบอื่น

รัฐอิสลามแก้ไข

ดูบทความหลักที่: รัฐอิสลาม

แม้ว่ารัฐบาลของประเทศกลุ่มมุสลิมได้มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่ก็ได้มีเสียงขัดแย้งจากกลุ่มทางศาสนาของอิสลาม และนักบวชทางศาสนา แนวคิดประชาธิปไตยที่พบในรัฐอิสลามจึงมักเป็นการประนีประนอมโดยได้รับการสนับสนุนจากแนวคิดทางศาสนาอิสลาม