พงศา ชูแนม (เกิด 9 เมษายน 2507) หรือที่รู้จักกันในนาม นายหัวพงศา หรือ สืบ นาคะเสถียร แห่งต้นน้ำพะโต๊ะ[1] เกิดที่ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงศา ชูแนม เป็นบุตร คนที่ 3 ของนางบุญเฝ้า ศรีสุวรรณ(ทองเพชร)กับนายครัน ชูแนม มีพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งสิ้น 6 คนพี่น้อง เป็นข้าราชการป่าไม้ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ (จังหวัดชุมพร) ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2] [1] พงศา ชูแนมเคยต้องต่อสู้กับอิทธิพลในท้องที่พะโต๊ะในปี 2543 เคยโดนย้ายไปจากพะโต๊ะ แต่เนื่องด้วยการทำงานในพื้นที่มานานจึงเป็นที่รู้จักในพื้นที่ ประชาชนในท้องที่และเครือข่ายอนุรักษ์จึงออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพงศา ชูแนม จนส่งผลให้ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดชุมพรหลายคนถูกโยกย้าย ทำ[1]

การศึกษาแก้ไข

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 27[1]
 • ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี[1]
 • ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มิถุนายน 2556)[2]

รางวัลแก้ไข

 • ปี 2553 ได้รับรางวัลจากองค์กรโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP[1]
 • ปี 2542 ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์ เนื่องจากสามารถดำเนินคดีกับผู้ลักลอบบุกรุกทำลายป่าได้ถึง 57 คน ในปี 2542[1][3]
 • เป็นผู้จัดตั้ง และ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้[4]
 • ปี 2550 ได้รับ รางวัลค้นฅนดี จากรายการคนค้นฅน[1]
 • ปี 2557 (6 มกราคม) ได้รับรางวัล เพชรจรัสแสง (รางวัลข้าราชการตัวอย่าง)[5]


อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 ศณีรา Oknation.net,"สืบ นาคะเสถียร แห่งต้นน้ำพะโต๊ะ" พงศา ชูแนม, Retrieved 11 January 2014
 2. 2.0 2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปี 2556,Retrieved 11 January 2014
 3. รางวัลลูกโลกสีเขียว,รางวัลลูกโลกสีเขียว,Retrieved 12 January 2014
 4. Treebankthai.com,ธนาคารต้นไม้,Retrieved 11 January 2014
 5. พงศา ชูแนม, พงศา ชูแนม ข้าราชการหัวใจประชาชน,Retrieved 11 January 2014