เปิดเมนูหลัก

พงศา ชูแนม (เกิด 9 เมษายน 2507) หรือที่รู้จักกันในนาม นายหัวพงศา หรือ สืบ นาคะเสถียร แห่งต้นน้ำพะโต๊ะ[1] เกิดที่ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงศา ชูแนม เป็นบุตร คนที่ 3 ของนางบุญเฝ้า ศรีสุวรรณ(ทองเพชร)กับนายครัน ชูแนม มีพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งสิ้น 6 คนพี่น้อง เป็นข้าราชการป่าไม้ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ (จังหวัดชุมพร) ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [2] [1] พงศา ชูแนมเคยต้องต่อสู้กับอิทธิพลในท้องที่พะโต๊ะในปี 2543 เคยโดนย้ายไปจากพะโต๊ะ แต่เนื่องด้วยการทำงานในพื้นที่มานานจึงเป็นที่รู้จักในพื้นที่ ประชาชนในท้องที่และเครือข่ายอนุรักษ์จึงออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพงศา ชูแนม จนส่งผลให้ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดชุมพรหลายคนถูกโยกย้าย ทำ[1]

การศึกษาแก้ไข

  • จบการศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 27[1]
  • ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี[1]
  • ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มิถุนายน 2556)[2]

รางวัลแก้ไข

  • ปี 2553 ได้รับรางวัลจากองค์กรโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP[1]
  • ปี 2542 ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์ เนื่องจากสามารถดำเนินคดีกับผู้ลักลอบบุกรุกทำลายป่าได้ถึง 57 คน ในปี 2542[1][3]
  • เป็นผู้จัดตั้ง และ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้[4]
  • ปี 2550 ได้รับ รางวัลค้นฅนดี จากรายการคนค้นฅน[1]
  • ปี 2557 (6 มกราคม) ได้รับรางวัล เพชรจรัสแสง (รางวัลข้าราชการตัวอย่าง)[5]


อ้างอิงแก้ไข