ธนาธร โล่ห์สุนทร

ธนาธร โล่ห์สุนทร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นบุตรชายคนสุดท้องของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ธนาธร โล่ห์สุนทร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มกราคม พ.ศ. 2519 (45 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ธนาธร โล่ห์สุนทร เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2519 เป็นบุตรของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร กับนางรำไพ โล่ห์สุนทร มีพี่น้องรวม 5 คน คือ ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร กิตติกร โล่ห์สุนทร ศรินทร โล่ห์สุนทร ณฐาพร โล่ห์สุนทร และธนาธร โล่ห์สุนทร[1] จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาจนสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการเมืองเปรียบเทียบ จากมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม[2]

การทำงานแก้ไข

นายธนาธร เข้าสู่งานการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง สังกัดพรรคพลังประชาชน และมีส่วนสนับสนุนนายสมโภช สายเทพ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนนายกิตติกร โล่ห์สุนทร

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 89[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คดีความแก้ไข

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองตัดสินจำคุก 3 เดือน และปรับ 12,000 บาท ไม่ปรากฏว่า ผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี[4]ห้ามมิให้นายธนาธร ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ 2560 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองตัดสินจำคุก 3 เดือน ปรับ 12,000 บาท และลงโทษให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา ฐานจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี[5][6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข