ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นบุตรสาวของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร[1] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
ป.ม. , ท.ช.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 มกราคม พ.ศ. 2506 (58 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร กับนางรำไพ โล่ห์สุนทร มีน้อง 4 คน คือ นางสาวศรินทร โล่ห์สุนทร นายกิตติกร โล่ห์สุนทร นางสาวณฐาพร โล่ห์สุนทร และนายธนาธร โล่ห์สุนทร[2]

ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท Master of Business Administration จาก Monterey Institute of International Studies ประเทศสหรัฐอเมริกา

งานการเมืองแก้ไข

ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ประกอบอาชีพนักธุรกิจ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2554 จึงได้เข้าสู่งานการเมืองต่อจากบิดาที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี โดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 38[3]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 51[4]

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 25[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมีตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ในปี พ.ศ. 2563 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนทั้งหมด 220,284 คะแนน ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2563

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ลำปางเดือด‘พปชร.-พท.’วัดพลัง ลูกไพโรจน์ต่อยอดนโยบายฟื้นเศรษฐกิจ
  2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร[ลิงก์เสีย], สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  5. เปิด 97 บัญชีรายชื่อเพื่อไทย 'บรรยิน'ลุ้นได้เป็นส.ส.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข