ฐากร ตัณฑสิทธิ์ (เกิดวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2503) ตำแหน่งเลขาธิการคนแรกของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 และดำรงตำแหน่งในวาระที่สองต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 ในอดีตเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการเลขาธิการของสำนักงาน กทช. (ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสำนักงาน กสทช.)

ประวัติและครอบครัวแก้ไข

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2503 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์[1] สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2558 ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์แห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [2]และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในปีดังกล่าวอีกด้วย[3]

ในด้านครอบครัว ได้สมรสกับ นางพรพาณี ตัณฑสิทธิ์ อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์​มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีบุตรธิดา 3 คน[4] ได้แก่ นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Columbia University in the City of New York ปัจจุบันกำลังลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้าน Public Policy ณ มหาวิทยาลัย Harvard น.ส.อิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขากฎหมายจาก University of Cambridge สหราชอาณาจักร ระดับปริญญาโท สาขากฎหมาย ณ Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย และเนติบัณฑิตไทย ปัจจุบันรับราชการเป็นผู้พิพากษา และ นายกฤตธี ตัณฑสิทธิ์ นักเรียนทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในระดับปริญญาตรี สาขา Public Policy ณ London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรับราชการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการทำงานแก้ไข

ผลงานที่โดดเด่นของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. คือการจัดการประมูลคลื่นความถี่ในย่านความถี่ที่สามารถนำมาใช้กับเทคโนโลยี 4G ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่มีการแข่งขันในการประมูลอย่างดุเดือดจนสร้างรายได้เข้ารัฐได้อย่างมหาศาล โดยการประมูลครั้งแรกของคลื่นย่าน 1800 MHz เป็นเวลาสองวันสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐกว่า 8 หมื่นล้านบาท[5] และ การประมูลคลื่น 900 MHz ในเดือนถัดมาที่ใช้เวลากว่า 4 วัน 3 คืน นั้นสร้างรายได้เข้ารัฐกว่าอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท[6] และในปีดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ก็ยังได้ออกกฎลงทะเบียนซิมเพื่อจัดระเบียบและสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม

ในปี 2561 สำนักงาน กสทช. ภายใต้การนำของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ยังได้จัดการประมูลในคลื่นย่าน 1800 MHz และ คลื่น 900 MHz สร้างรายได้เข้ารัฐกว่าอีก 5 หมื่นล้านบาท[7] ถัดมาในปี 2562 ก็ได้จัดประมูลคลื่น 700 MHz ล่วงหน้าเพื่อกรุยทางประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5G และโกยเงินเข้ารัฐกว่าอีก 5.6 หมื่นล้านบาท[8] และในปี 2563 สำนักงาน กสทช. ได้เตรียมที่จะประมูลคลื่น 5G อีก 4 ย่าน คือ 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz เพื่อขับเคลื่น 5G ให้กับประเทศไทย[9]

 • 5 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2563: เลขาธิการสำนักงาน กสทช.
 • 5 มกราคม 2555 – 4 มกราคม 2560: เลขาธิการสำนักงาน กสทช.
 • 20 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2555: รักษาการเลขาธิการสำนักงาน กสทช.
 • 1 ธันวาคม 2552 – 19 ธันวาคม 2553: รักษาการเลขาธิการสำนักงาน กทช.
 • 2549-2551: รองเลขาธิการสำนักงาน กทช.
 • 2548-2549: ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน กทช.
 • 2548: ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงบประมาณ
 • 2530-2547: สำนักงบประมาณ

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ฐากร ตัณฑสิทธิ์". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563.
 2. https://www.matichon.co.th/politics/news_592101
 3. https://www.matichon.co.th/education/news_777100
 4. "เทพไม่เทพ! เปิดสเปค 7 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ กกต. ก่อนสนช.หักคอล้มกระดาน". แนวหน้า. 22 กุมภาพันธ์ 2561. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2563.
 5. https://www.reuters.com/article/thailand-telecoms-4g-idUSL8N13740S20151112
 6. https://www.dealstreetasia.com/stories/thailand-jasmine-true-corp-bid-4-2b-to-win-marathon-4g-auction-on-900mhz-24214/
 7. https://www.kaohoon.com/content/270024
 8. https://www.prachachat.net/ict/news-340341
 9. https://www.prachachat.net/ict/news-399922