คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์

คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (ชื่อเล่น เอ, เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2516) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง เขต 1 สังกัดพรรคภูมิใจไทย[1] และประธานกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (47 ปี)
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย

ประวัติแก้ไข

นายคงกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 เป็นบุตรของนายบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์ และนางพนอจิต บังศรี สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยเกริก และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกริก[2]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสและหย่าแล้ว มีบุตรและธิดาด้วยกัน 4 คน[3]

การทำงานแก้ไข

นายคงกฤษเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง และที่ปรึกษาบริษัท อุตสาหกรรมแชมป์ จำกัด[3]

งานการเมืองแก้ไข

นายคงกฤษ เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยเริ่มจากการเมืองท้องถิ่น ด้วยการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในปี 2555 - 2561[3]

ต่อมาได้เข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดยลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง เขต 1 ในนามพรรคภูมิใจไทย โดยได้รับคะแนน 36,361 คะแนน ชนะนายวิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส. 8 สมัยจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้คะแนนไปเพียง 17,606 คะแนน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดระนอง สังกัดพรรคภูมิใจไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 7 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-10-12.
  2. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
  3. 3.0 3.1 3.2 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด)