สรรพภัญญู ศิริไปล์

สรรพภัญญู ศิริไปล์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคพลังประชาชน

สรรพภัญญู ศิริไปล์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักษาชาติ
คู่สมรส รัชนี ศิริไปล์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สรรพภัญญู ศิริไปล์ เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2498[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน และปริญญาโท สาขาไทยคดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การทำงานแก้ไข

นายสรรพภัญญู ประกอบอาชีพค้าขาย และเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม และเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในสังกัดพรรคพลังประชาชน และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย[2] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[3][4] และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ (เลื่อนแทนนายจตุพร พรหมพันธ์)[5]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 103[6] ในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคไทยรักษาชาติ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสรรพภัญญู ศิริไปล์
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
  4. เปิดปูมขรก.การเมืองก๊อก2โบนัสทั่วหน้า
  5. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (ลำดับที่ 70 พรรคเพื่อไทย 1.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์)
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2551
  8. [1]

แหล่งข้อมูลแก้ไข