ปกรณ์ มุ่งเจริญพร

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร (เกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 สังกัดพรรคภูมิใจไทย อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
(16 ปี 154 วัน)
ก่อนหน้าชูชัย มุ่งเจริญพร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (59 ปี)
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองภูมิใจไทย (2551–ปัจจุบัน)
คู่สมรสธัญพร มุ่งเจริญพร

ประวัติ แก้

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้านครอบครัว สมรสกับ นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวคือทำฟาร์มของตนเอง โดยใช้ชื่อฟาร์มว่า มุ่งเจริญฟาร์ม และยังเป็นเครือญาติกับ นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ นายชูชัย มุ่งเจริญพร อดีต ส.ส.สุรินทร์หลายสมัย นายพรชัย มุ่งเจริญพร นักการเมืองพรรคภูมิใจไทย

การทำงาน แก้

ปกรณ์ เข้าสู่วงการการเมืองโดยเริ่มจากตระกูลเป็นนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและจังหวัด เริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2543 - 2550 และตัดสินใจลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 ภายใต้สังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยมีผู้สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนเนวิน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 เป็น ส.ส.สมัยแรก

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ต่อเนื่องทั้ง 2 สมัย และเป็น ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเพียงคนเดียวที่ชนะการเลือกตั้งในจังหวัดสุรินทร์

ปัจจุบัน ปกรณ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะ ตำบลสลักได ตำบลตาอ็อง ตำบลสำโรง ตำบลนอกเมือง ตำบลสวาย ตำบลเฉนียง ตำบลเทนมีย์ ตำบลนาบัว ตำบลเมืองที ตำบลราม ตำบลบุฤๅษี ตำบลตระแสง) และอำเภอปราสาท (เฉพาะ ตำบลทมอ ตำบลโคกยาง ตำบลเชื้อเพลิง)

บทบาททางการเมือง แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้