ปกรณ์ มุ่งเจริญพร

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 สังกัดพรรคภูมิใจไทย[1]

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุรินทร์ เขต 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (55 ปี)
จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส ธัญพร มุ่งเจริญพร
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ปกรณ์ มุ่งเจริญพร เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2508 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้านครอบครัว สมรสกับ นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวคือทำฟาร์มของตนเอง โดยใช้ชื่อฟาร์มว่า มุ่งเจริญฟาร์ม และยังเป็นเครือญาติกับ นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ นายชูชัย มุ่งเจริญพร อดีต ส.ส.สุรินทร์หลายสมัย นายพรชัย มุ่งเจริญพร นักการเมืองพรรคภูมิใจไทย

การทำงานแก้ไข

ปกรณ์ เข้าสู่วงการการเมืองโดยเริ่มจากตระกูลเป็นนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและจังหวัด เริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2543 - 2550 และตัดสินใจลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 ภายใต้สังกัดพรรคภูมิใจไทย โดยมีผู้สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนเนวิน

ปัจจุบัน ปกรณ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะ ตำบลสลักได ตำบลตาอ็อง ตำบลสำโรง ตำบลนอกเมือง ตำบลสวาย ตำบลเฉนียง ตำบลเทนมีย์ ตำบลนาบัว ตำบลเมืองที ตำบลราม ตำบลบุฤาษี ตำบลตระแสง) และอำเภอปราสาท (เฉพาะ ตำบลทมอ ตำบลโคกยาง ตำบลเชื้อเพลิง)

บทบาททางการเมืองแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข