กลุ่มเพื่อนเนวิน

กลุ่มเพื่อนเนวิน เป็นกลุ่มของนายเนวิน ชิดชอบ เป็นกลุ่มการเมืองที่มีพลังในการต่อรองทางการเมืองสูงมากภายในพรรคพลังประชาชน และเป็นกลุ่มสำคัญที่ผลักดันให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และพรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งรัฐบาลในปลายปี พ.ศ. 2551 ภายหลังจากที่พรรคพลังประชาชนถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ในปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเพื่อนเนวินได้สังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคที่รองรับสมาชิกพรรคมัชฌิมาธิปไตยเดิมของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ภาพสรุปเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553

การเมืองไทยประวัติศาสตร์ไทย

รายชื่อ ส.ส.ในกลุ่มแก้ไข

 1. นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ส.ส.สัดส่วน
 2. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ส.ส.อุดรธานี
 3. นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย ส.ส.สกลนคร
 4. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส.ส.นครราชสีมา
 5. นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ส.ส.ขอนแก่น อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ใน รัฐบาลอภิสิทธิ์
 6. นายเพิ่มพูน ทองศรี ส.ส.สัดส่วน
 7. นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ส.ส.บุรีรัมย์
 8. นายปัญญา ศรีปัญญา ส.ส.ขอนแก่น
 9. นางพัฒนา สังขทรัพย์ ส.ส.เลย
 10. นายภิรมย์ พลวิเศษ ส.ส.นครราชสีมา
 11. นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ส.ส.บุรีรัมย์
 12. นายยรรยง ร่วมพัฒนา ส.ส.สุรินทร์
 13. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ส.ส.บุรีรัมย์
 14. นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ ส.ส.สุรินทร์
 15. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ส.ส.นนทบุรี
 16. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ ส.ส.อำนาจเจริญ
 17. นายวีระ รักความสุข ส.ส.สัดส่วน (เสียชีวิต 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552)[1]
 18. นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส.ส.นครพนม
 19. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์
 20. นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์ (ต่อมาไปสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน)
 21. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ส.ส.มหาสารคาม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งต่อจาก นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
 22. นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 23. นายศุภชัย ใจสมุทร อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 24. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข