การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2555

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทยโดยตรงจากประชาชน เป็นครั้งที่ 3 รวมจำนวนกว่า 55 จังหวัด โดยมีบางจังหวัดได้จัดการเลือกตั้งไปก่อนในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ หรือเสียชีวิต

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2555

← 2554

จำนวนทั้งสิ้น 55 จังหวัดที่มีการเลือกตั้ง

แผนที่แสดงการเลือกตั้งนายก อบจ. ใน พ.ศ. 2555
     มีการเลือกตั้ง      ไม่มีการเลือกตั้ง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

ภาคกลาง แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม หมายเหตุ
กำแพงเพชร สุนทร รัตนากร เลือกตั้ง 25 มี.ค. 55
ชัยนาท อนุสรณ์ นาคาศัย เลือกตั้ง 11 มี.ค. 55
นครนายก สัญญา บุญหลง เลือกตั้ง 19 ก.พ. 55
นนทบุรี พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ เลือกตั้ง 10 มิ.ย. 55
ปทุมธานี ชาญ พวงเพ็ชร์ เลือกตั้ง 22 เม.ย. 55
พระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธุ์เจริญวรกุล เลือกตั้ง 8 เม.ย. 55
พิจิตร ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ เลือกตั้ง 27 พ.ค. 55
พิษณุโลก มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เลือกตั้ง 18 พ.ย.
เพชรบูรณ์ อัครเดช ทองใจสด
สมุทรสาคร มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ เลือกตั้ง 19 ก.พ. 55
สระบุรี เฉลิม วงษ์ไพร เลือกตั้ง 29 เม.ย. 55
สิงห์บุรี สรกฤช เทียนถาวร เลือกตั้ง 26 ก.พ. 55
สุพรรณบุรี บุญชู จันทร์สุวรรณ เลือกตั้ง 17 มี.ค. 55
อุทัยธานี เผด็จ นุ้ยปรี เลือกตั้ง 4 มี.ค. 55

ภาคเหนือ แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม หมายเหตุ
เชียงราย สลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช เลือกตั้ง 27 พ.ค. 55
เชียงใหม่ บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เลือกตั้ง 23 มิ.ย. 55
น่าน นรินทร์ เหล่าอารยะ เลือกตั้ง 10 มี.ค. 55
ลำปาง สุนี สมมี เลือกตั้ง 8 ก.ค. 55
ลำพูน นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ เลือกตั้ง 11 ส.ค. 55
อุตรดิตถ์ ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา เลือกตั้ง 8 ก.ค. 55

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ ยงยุทธ หล่อตระกูล เลือกตั้ง 3 มี.ค. 55
ขอนแก่น พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เลือกตั้ง 8 ม.ค. 55
ชัยภูมิ มนตรี ชาลีเครือ เลือกตั้ง 26 ก.พ. 55
นครพนม สมชอบ นิติพจน์ เลือกตั้ง 27 พ.ค. 55
นครราชสีมา ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เลือกตั้ง 18 มี.ค. 55
บุรีรัมย์ กรุณา ชิดชอบ เลือกตั้ง 15 ม.ค. 55
ยโสธร สถิรพร นาคสุข เลือกตั้ง 8 ก.ค. 55
ร้อยเอ็ด มังกร ยนต์ตระกูล เลือกตั้ง 27 พ.ค. 55
ศรีสะเกษ วิชิต ไตรสรณกุล เลือกตั้ง 23 ก.ค. 55
สกลนคร ชัยมงคล ไชยรบ
สุรินทร์ กิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ เลือกตั้ง 27 พ.ค. 55
หนองคาย ยุทธนา ศรีตะบุตร เลือกตั้ง 23 ก.ค. 55
หนองบัวลำภู ศราวุธ สันตินันตรักษ์ เลือกตั้ง 26 ส.ค. 55
อุดรธานี วิเชียร ขาวขำ เลือกตั้ง 17 มิ.ย. 55
อุบลราชธานี พรชัย โควสุรัตน์ เลือกตั้ง 3 มิ.ย. 55
อำนาจเจริญ ศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ เลือกตั้ง 11 ส.ค. 55

ภาคใต้ แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม หมายเหตุ
กระบี่ สมศักดิ์ กิตติธรกุล เลือกตั้ง 15 ก.ค. 55
ชุมพร สุพล จุลใส เลือกตั้ง 15 ก.ค. 55
ตรัง กิจ หลีกภัย เลือกตั้ง 29 ก.ค. 55
นราธิวาส กูเซ็ง ยาวอหะซัน เลือกตั้ง 14 ต.ค. 55
ปัตตานี เศรษฐ์ อัลยุฟรี เลือกตั้ง 14 ต.ค. 55
พัทลุง วิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลือกตั้ง 3 มิ.ย. 55
ภูเก็ต ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ เลือกตั้ง 7 เม.ย. 55
ยะลา มุขตาร์ มะทา เลือกตั้ง 23 ก.ค. 55
ระนอง คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เลือกตั้ง 2 ก.ย. 55

ภาคตะวันออก แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม หมายเหตุ
จันทบุรี ธนภณ กิจกาญจน์ เลือกตั้ง 3 มิ.ย. 55
ชลบุรี วิทยา คุณปลื้ม เลือกตั้ง 8 ก.ค. 55
ตราด วิเชียร ทรัพย์เจริญ เลือกตั้ง 27 พ.ค. 55
ปราจีนบุรี บังอร วิลาวัลย์ เลือกตั้ง 15 ก.ค. 55
สระแก้ว ทรงยศ เทียนทอง เลือกตั้ง 26 ก.พ. 55

ภาคตะวันตก แก้

มีรายนามดังนี้

จังหวัด นาม หมายเหตุ
กาญจนบุรี รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เลือกตั้ง 18 มี.ค. 55
ตาก ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เลือกตั้ง 12 พ.ค. 55
ประจวบคีรีขันธ์ ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ เลือกตั้ง 10 มิ.ย. 55
เพชรบุรี ชัยยะ อังกินันทน์ เลือกตั้ง 26 ส.ค. 55

ภาพรวมการเลือกตั้ง แก้

พ้นจากตำแหน่ง จังหวัด นายก อบจ.ก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง นายก อบจ.หลังการเลือกตั้ง
ลาออก 20 พฤศจิกายน (54) ขอนแก่น พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 8 มกราคม พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
ลาออก 26 พฤศจิกายน (54) บุรีรัมย์ กรุณา ชิดชอบ 15 มกราคม กรุณา ชิดชอบ
เสียชีวิต 25 ธันวาคม (54) สมุทรสาคร อุดร ไกรวัตนุสสรณ์ 19 กุมภาพันธ์ มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
ลาออก 1 มกราคม นครนายก สัญญา บุญ-หลง 19 กุมภาพันธ์ สัญญา บุญ-หลง
ลาออก มกราคม สระแก้ว ทรงยศ เทียนทอง 26 กุมภาพันธ์ ทรงยศ เทียนทอง
ครบวาระ 19 มกราคม ชัยภูมิ สุริยน ภูมิรัตนประพิณ 26 กุมภาพันธ์ มนตรี ชาลีเครือ
สิงห์บุรี สรกฤช เทียนถาวร 26 กุมภาพันธ์ สรกฤช เทียนถาวร
กาฬสินธุ์ ชะม้อย วรามิตร 3 มีนาคม ยงยุทธ หล่อตระกูล
ครบวาระ 26 มกราคม อุทัยธานี เผด็จ นุ้ยปรี 4 มีนาคม เผด็จ นุ้ยปรี
น่าน นรินทร์ เหล่าอารยะ 10 มีนาคม นรินทร์ เหล่าอารยะ
ครบวาระ 2 กุมภาพันธ์ ชัยนาท อนุสรณ์ นาคาศัย 11 มีนาคม อนุสรณ์ นาคาศัย
ลาออก มกราคม สุพรรณบุรี บุญชู จันทร์สุวรรณ 17 มีนาคม บุญชู จันทร์สุวรรณ
ลาออก 27 มกราคม กาญจนบุรี รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 18 มีนาคม รังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ครบวาระ 9 กุมภาพันธ์ นครราชสีมา สำเริง แหยงกระโทก 18 มีนาคม ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
ลาออก 30 มกราคม กำแพงเพชร จุลพันธ์ ทับทิม 25 มีนาคม สุนทร รัตนากร
ลาออก 16 กุมภาพันธ์ ภูเก็ต ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ 7 เมษายน ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
ลาออก 18 กุมภาพันธ์ พระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธุ์เจริญวรกุล 8 เมษายน สมทรง พันธุ์เจริญวรกุล
ลาออก 5 มีนาคม ปทุมธานี ชาญ พวงเพ็ชร์ 22 เมษายน ชาญ พวงเพ็ชร์
ลาออก 1 มีนาคม สระบุรี เฉลิม วงษ์ไพร 29 เมษายน เฉลิม วงษ์ไพร
ลาออก 15 มีนาคม ตาก ชิงชัย ก่อประภากิจ 12 พฤษภาคม ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
ครบวาระ 19 เมษายน สุรินทร์ ธงชัย มุ่งเจริญพร 27 พฤษภาคม กิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ
ร้อยเอ็ด มังกร ยนต์ตระกูล มังกร ยนต์ตระกูล
นครพนม สมชอบ นิติพจน์ สมชอบ นิติพจน์
เชียงราย รัตนา จงสุทธานามณี สลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช
พิจิตร ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ชาติชาย เจียมศรีพงษ์
ตราด วิเชียร ทรัพย์เจริญ 2 มิถุนายน วิเชียร ทรัพย์เจริญ
พัทลุง สานันท์ สุพรรณชนะบุรี 3 มิถุนายน วิสุทธิ์ ธรรมเพชร
ลาออก 5 เมษายน อุบลราชธานี พรชัย โควสุรัตน์ พรชัย โควสุรัตน์
ครบวาระ 26 เมษายน จันทบุรี ธนภณ กิจกาญจน์ ธนภณ กิจกาญจน์
ครบวาระ 3 พฤษภาคม ประจวบคีรีขันธ์ ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 10 มิถุนายน ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
ครบวาระ 26 พฤษภาคม นนทบุรี ธงชัย เย็นประเสริฐ ธงชัย เย็นประเสริฐ
ครบวาระ 10 พฤษภาคม อุดรธานี หาญชัย ทีฆธนานนท์ 17 มิถุนายน วิเชียร ขาวขำ
เชียงใหม่ บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 23 มิถุนายน บุญเลิศ บูรณุปกรณ์
ครบวาระ 19 เมษายน ยโสธร สฤษดิ์ ประดับศรี 8 กรกฎาคม สถิรพร นาคสุข
ลาออก 28 พฤษภาคม อุตรดิตถ์ พีระศักดิ์ พอจิต ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา
ครบวาระ 26 เมษายน ลำปาง สุนี สมมี สุนี สมมี
ชลบุรี วิทยา คุณปลื้ม วิทยา คุณปลื้ม
ครบวาระ 19 เมษายน ชุมพร อำนวย บัวเขียว 15 กรกฎาคม สุพล จุลใส
กระบี่ สมศักดิ์ กิตติธรกุล สมศักดิ์ กิตติธรกุล
ปราจีนบุรี บังอร วิลาวัลย์ บังอร วิลาวัลย์
ครบวาระ 24 เมษายน หนองคาย ยุทธนา ศรีตะบุตร 23 กรกฎาคม ยุทธนา ศรีตะบุตร
ยะลา มุขตาร์ มะทา มุขตาร์ มะทา
ครบวาระ 25 เมษายน ศรีสะเกษ วิชิต ไตรสรณกุล วิชิต ไตรสรณกุล
ครบวาระ 14 มิถุนายน ตรัง กิจ หลีกภัย 29 กรกฎาคม กิจ หลีกภัย
ครบวาระ 19 เมษายน อำนาจเจริญ ชัยพร ทองประเสริฐ 11 สิงหาคม ศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์
ครบวาระ 28 พฤษภาคม ลำพูน ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ นิรันดร์ ด่านไพบูลย์
สัญลักษณ์
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสมัยที่ผ่านมา
  เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้ว

นายก อบจ.ครบวาระ แก้

หมายเหตุ : เรียงตามวันที่จัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่

26 กุมภาพันธ์ : ชัยภูมิ แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสุริยน ภูมิรัตนประภิณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลงเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้[1][2]

ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ[3]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 ปัญญา กล้าแท้ 114,499 23.43
2   สุริยน ภูมิรัตนประภิณ 155,544 31.82
3 มนตรี ชาลีเครือ 194,548 39.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,701 1.78
บัตรเสีย 15,496 3.17
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 488,825 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.31 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 838,380 คน)

26 กุมภาพันธ์ : สิงห์บุรี แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย หมดวาระลงเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้[4]

ผลการเลือกตั้ง นายสรกฤช เทียนถาวร ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 49,534 คะแนน ในขณะที่นายทวีป จูมั่น ได้รับ 32,597 คะแนน[5]

3 มีนาคม : กาฬสินธุ์ แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางชะม้อย วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมดวาระลงเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้

 • หมายเลข 1 : ยงยุทธ หล่อตระกูล กลุ่มกาฬสินธุ์เพื่อไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 6 เขต โดยทีมบริหารล้วนเป็นทายาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้น[6]
 • หมายเลข 2 : ชานุวัฒน์ วรามิตร กลุ่มเรารักกาฬสินธุ์ บุตรชายนางชะม้อย วรามิตร อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ. 2551) ได้รับการสนับสนุนจากอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วน ซึ่งเคยลงสมัครในสังกัดพรรคภูมิใจไทย[7]

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์[8]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   ยงยุทธ หล่อตระกูล 210,704 49.79
2 ชานุวัฒน์ วรามิตร 191,841 45.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,800 2.55
บัตรเสีย 9,867 2.33
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 423,212 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.64 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 734,209 คน)

ทั้งนี้ นายยงยุทธมีคะแนนนำใน 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอคำม่วง อำเภอเขาวง อำเภอนาคู อำเภอฆ้องชัย อำเภอสามชัย ในขณะที่นายชานุวัฒน์มีคะแนนนำใน 8 อำเภอ คือ อำเภอกมลาไสย อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท อำเภอนามน อำเภอร่องคำ อำเภอดอนจาน

4 มีนาคม : อุทัยธานี แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมดวาระลงเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ[9]

 • หมายเลข 1 : เผด็จ นุ้ยปรี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย (พ.ศ. 2547 2551)

ปรากฏผลการเลือกตั้งดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี[10]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   เผด็จ นุ้ยปรี 110,701 88.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,916 6.34
บัตรเสีย 6,327 5.06
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 124,944 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.21 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 243,968 คน)

10 มีนาคม : น่าน แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 สมัย หมดวาระลงเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้[11]

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน[13]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 พิชิต โมกศรี 107,687 44.56
2   นรินทร์ เหล่าอารยะ 114,821 47.51
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,498 3.10
บัตรเสีย 11,654 4.82
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 241,660 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.25 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 364,773 คน)

ทั้งนี้ นายนรินทร์มีคะแนนนำใน 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองน่าน อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ้านหลวง อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอภูเพียง ในขณะที่นายพิชิตมีคะแนนนำใน 7 อำเภอ คือ อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอแม่จริม อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอสองแคว

11 มีนาคม : ชัยนาท แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมดวาระลงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร เพียงคนเดียว คือ

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท[14]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   อนุสรณ์ นาคาศัย 114,152 87.42
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,307 7.13
บัตรเสีย 7,121 5.45
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 130,580 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.87 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 256,689 คน)

18 มีนาคม 2555 : นครราชสีมา แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลงเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้[15]

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา[20]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 วิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ 96,482 8.84
2 ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 487,470 44.66
3   สำเริง แหยงกระโทก 421,507 38.62
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,701 2.01
บัตรเสีย 15,496 2.00
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,091,403 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.49)

27 พฤษภาคม : สุรินทร์ แก้

27 พฤษภาคม : ร้อยเอ็ด แก้


27 พฤษภาคม: นครพนม แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้ [21]

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   สมชอบ นิติพจน์ 149,346 46.98
2 ณัฎฐ์พัชร์ ยงใจยุทธ 144,857 45.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,835 1.52
บัตรเสีย 18,755 5.91
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 317,831 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.42)

27 พฤษภาคม : เชียงราย แก้

27 พฤษภาคม : พิจิตร แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมดวาระลงเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร[22]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 วิเชียร เธียรชัยพงษ์ 66,119 49.79
2   ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ 192,729 45.33
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 192,729 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.66 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 734,209 คน)

2 มิถุนายน : ตราด แก้

3 มิถุนายน : พัทลุง แก้

3 มิถุนายน : จันทบุรี แก้

10 มิถุนายน : นนทบุรี แก้

10 มิถุนายน : ประจวบคีรีขันธ์ แก้

18 มิถุนายน : อุดรธานี แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายหาญชัย ทีฑธนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 4 คน ดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   หาญชัย ทีฑธนานนท์ 182,239 28.26
2 วิเชียร ขาวขำ 355,536 55.14
3 กีรติกานต์ พิมานเมฆินทร์ 40,281 6.25
4 สุรชาติ ชำนาญศิลป์ 13,627 2.13
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,724 2.13
บัตรเสีย 18,092 2.81
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 644,794 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.67)

[25]

23 มิถุนายน : เชียงใหม่ แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 4 คน ดังนี้

8 กรกฎาคม : ยโสธร แก้

8 กรกฎาคม : ลำปาง แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนลำปาง ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้ [28]

 • หมายเลข 1 : นางสุนี สมมี อตีดนายกอบจ. 2 สมัย เป็นกลุ่มของ นายไพโรจน์ โล่สุนทร ซึ่งเป็นอดีตส.ส. ลำปางหลายสมัยและเป็นนายกเทศบาลเมืองลำปาง ณ ปัจจุบัน และกลุ่มดอยเงินสนับสนุนอยู่
 • หมายเลข 2 : นายดาชัย อุชุโกศลกาล เป็นอดีตสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง สมัยที่แล้ว และเป็น รองประธานสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย และ ประธานกลุ่มเสื้อแดงพลังลำปาง
 • หมายเลข 3 : นายชุณกิจ จันทรสุรินทร์ บุตรชายของนาย พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.จังหวัดลำปาง
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง[29]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   สุนี สมมี 134,919 34.01
2 ดาชัย อุชุโกศลกาล 111,459 28.01
3 ชุณกิจ จันทรสุรินทร์ 97,530 24.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 35,547 8.96
บัตรเสีย 17,172 4.33
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 396,632 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.38)

[30]

8 กรกฎาคม : ชลบุรี แก้

15 กรกฎาคม : ชุมพร แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำนวย บัวเขียว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยที่แล้ว หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนชุมพร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 สุพล จุลใส 122,290 54.09
2 ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย 84,693 37.46
3 ธนพล สุขปาน 5,376 2.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,400 3.72
บัตรเสีย 5,207 2.30
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 226,066 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.37)

[34]

15 กรกฎาคม : กระบี่ แก้

15 กรกฎาคม : ปราจีนบุรี แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยที่แล้ว หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 เกียรติกร พากเพียรศิลป์ 50,740 25.02
2   บังอร วิลาวัลย์ 122,717 60.50
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,769 8.27
บัตรเสีย 12,602 6.21
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 202,828 คน (คิดเป็นร้อยละ 59.50)

[37]

23 กรกฎาคม : หนองคาย แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้ [38]

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนหนองคาย[39]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   ยุทธนา ศรีตะบุตร 92,816 44.49
2 มัณฑนา บาลไธสง 55,327 26.52
3 ประสิทธิ์ จันทาทอง 49,883 23.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,858 2.33
บัตรเสีย 5,734 2.75
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 208,618 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.25)

[40]

11 สิงหาคม : อำนาจเจริญ แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายชัยพร ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้ [41]

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ[42]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 ยุพิน โลหะ 45,795 25.92
2 พิทักษ์ คณาเสน 32,246 18.25
3 ศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ง 91,549 51.82
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,335 1.89
บัตรเสีย 3,743 2.12
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 176,668 คน (คิดเป็นร้อยละ 65.49)

[43]

11 สิงหาคม : ลำพูน แก้

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย หมดวาระลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนลำพูน ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้ [44]

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน[45]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ 95,430 39.72
2 นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 102,152 42.79
3   ประเสริฐ ภู่พิสิฐ 19,239 8.06
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15,170 6.35
บัตรเสีย 6,760 2.83
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 238,738 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.05)

[46]

26 สิงหาคม : เพชรบุรี แก้

กกต. เปิดให้มีการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และ ส.อบจ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.55 ณห้องประชุมพริบพรี ศาลากลาง จ.เพชรบุรี และจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.55

26 สิงหาคม : หนองบัวลำภู แก้

2 กันยายน : ระนอง แก้

14 ตุลาคม : นราธิวาส แก้

14 ตุลาคม : ปัตตานี แก้

28 ตุลาคม : ระยอง แก้

18 พฤศจิกายน : พิษณุโลก แก้

นายก อบจ.ลาออก แก้

8 มกราคม : ขอนแก่น แก้

เนื่องจากพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ก่อนที่จะครบวาระในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยอ้างเหตุผลส่วนตัว คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจึงกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555 มีผู้สมัครดังนี้ (เรียงตามหมายเลข)

 • หมายเลขที่ 1 : ดวงจันทร์ จันทร์ศรี
 • หมายเลขที่ 2 : กฤษณา ตะวงษ์ แพร์รี่
 • หมายเลขที่ 3 : บุญเทียม สุเสนา
 • หมายเลขที่ 4 : อุดม แก่นพรม
 • หมายเลขที่ 5 : พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • หมายเลขที่ 6 : คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น[47]

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น[48]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 ดวงจันทร์ จันทร์ศรี 25,885 4.12
2 กฤษณา ตะวงษ์ แพร์รี่ 8,230 1.31
3 บุญเทียม สุเสนา 3,122 0.50
4 อุดม แก่นพรหม 8,068 1.28
5   พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 489,885 77.88
6 คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล 64,967 10.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21,095 3.47
บัตรเสีย 7,786 1.24
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 629,038 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.47 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,325,049 คน)

15 มกราคม : บุรีรัมย์ แก้

เนื่องจากนางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 มีผู้สมัครดังนี้

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้[49][50][51]

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 อุชษณีย์ ชิดชอบ 25,564 4.11
2 ขจรธน จุดโต 138,950 22.33
3 ประเสริฐ เลิศยะโส 5,373 0.91
4   กรุณา ชิดชอบ 416,086 66.86
5 สุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์ 4,172 0.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,643 2.92
บัตรเสีย 14,552 2.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 662,340 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.53 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,120,729 คน)

19 กุมภาพันธ์ : นครนายก แก้

เนื่องจากนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย (พ.ศ. 2551) ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555[52]

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 5 คน ดังนี้

 • หมายเลข 1 : สัญญา บุญ-หลง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2551) บุตรชายนายเดช บุญ-หลง
 • หมายเลข 2 : ปิติพงษ์ วัฏฏารกูร
 • หมายเลข 3 : สมจิตต์ หนุนภักดี
 • หมายเลข 4 : นรเศรษฐ์ เอี่ยมอาจหาญ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2547)
 • หมายเลข 5 : ประเสริฐ เสือสวย

ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   สัญญา บุญ-หลง 63,763 50.46
2 ปิติพงษ์ วัฏฏารกูร 840 0.67
3 สมจิตต์ หนุนภักดี 654 0.55
4   นรเศรษฐ์ เอี่ยมอาจหาญ 52,547 41.58
5 ประเสริฐ เสือสวย 1,145 0.91
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,062 3.32
บัตรเสีย 3,359 2.66
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 126,372 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.76 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 189,302 คน)

26 กุมภาพันธ์ : สระแก้ว แก้

เนื่องจากนายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 สมัย (พ.ศ. 2551) ลาออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้[53]

ปรากฏผลคะแนน ดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก[54]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   ทรงยศ เทียนทอง 140,115 72.70
2 เรือง บาดาล 38,314 19.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,323 4.51
บัตรเสีย 5,985 3.11
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 192,737 คน (คิดเป็นร้อยละ 49.68 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 387,971 คน)

17 มีนาคม : สุพรรณบุรี แก้

เนื่องจากนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย ลาออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้[55]

 • หมายเลข 1 : พลลตำรวจตรีสมศักดิ์ รักซ้อน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2549)
 • หมายเลข 2 : อิสระ บุญญาอรุณเนตร อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554 สอบตก)
 • หมายเลข 3 : บุญชู จันทร์สุวรรณ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2547 2551)

ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้

· ·
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 17 มีนาคม พ.ศ. 2555[56]
หมายเลข ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
3 (สายชาติไทยพัฒนา) บุญชู จันทร์สุวรรณ 247,833 66.76
1 (สายเพื่อไทย) พลตำรวจตรีสมศักดิ์ รักซ้อน 94,720 25.51
2 (สายประชาธิปัตย์) อิสระ บุญญาอรุณเนตร 8,291 2.23
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,096 2.45
บัตรเสีย 11,285 3.04
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 57.91 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 641,014 คน) 371,225 100


18 มีนาคม : กาญจนบุรี แก้

เนื่องจากนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์[57] คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ได้ 183,513 คะแนน พร้อม ส.อบจ. 19 คน ในขณะที่พลโทมะ โพธิ์งาม ได้ 141,831 คะแนน พร้อม ส.อบจ. 11 คน นายรังสรรค์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย[59]

25 มีนาคม : กำแพงเพชร แก้

เนื่องจากนายจุลพันธ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ. 2551) ลาออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 5 คน ดังนี้

ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร[63]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1 สุวพัชร กันธพงษ์จิรภาส 6,845 2.10
2 สุนทร รัตนากร 171,780 52.82
3   จุลพันธ์ ทับทิม 127,372 39.16
4 ปริชาติ บริบูรณ์ 1,063 0.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,845 2.10
บัตรเสีย 11,331 3.48
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 325,236 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.30 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 530,606 คน)

7 เมษายน : ภูเก็ต แก้

8 เมษายน : พระนครศรีอยุธยา แก้

20 เมษายน : ปทุมธานี แก้

29 เมษายน : สระบุรี แก้

12 พฤษภาคม : ตาก แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ดังนี้

 • หมายเลข 1 : ชิงชัย ก่อประภากิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (พ.ศ. 2543 2547 2551) ผุ้สมัครได้การสนับสนุนจาก สส พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 3 เขต
 • หมายเลข 2 : ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ ผู้สมัครได้การสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย และ ลูกชายเป็นอดีตสสตาก เมื่อปี 2548 [64]

ปรากฏผลคะแนน ดังนี้

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก[65]
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   ชิงชัย ก่อประภากิจ 84,880 40.22
2 ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 101,177 47.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,428 4.94
บัตรเสีย 14,554 6.90
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 211,036 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.49 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 332,414 คน)

[66]

นายก อบจ.เสียชีวิต แก้

19 กุมภาพันธ์ : สมุทรสาคร แก้

เนื่องจากนายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย (พ.ศ. 2547 2551) ถูกลอบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยนายครรชิต ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร 2 สมัย (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554) ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้เลือกตั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้[67][68]

ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้[69]

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
# ผู้สมัคร คะแนน %
1   อัคคเดช สุวรรณชัย 46,020 20.85
2 มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 137,910 62.48
3 กันต์กวี ทับสุวรรณ 23,866 10.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,840 3.10
บัตรเสีย 6,088 2.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 220,724 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.67 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 357,886 คน)

ทั้งนี้ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ มีคะแนนนำในทุกอำเภอ คือ[70]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. สมัครชิงนายก อบจ.ชัยภูมิวันแรกคึกขนกองเชียร์รอให้กำลังใจตั้งแต่ไก่โห่จับตาศึกแดงเดือดแดงชนแดง[ลิงก์เสีย]
 2. พท.ปลุกกระแสรักทักษิณ หวังพิชิตนายกอบจ.[ลิงก์เสีย]
 3. ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ชัยภูมิ(อย่างไม่เป็นทางการ)[ลิงก์เสีย]
 4. ศึกชิงเก้าอี้นายกอบจ.สิงห์บุรี ทวีปหวังโค้นสรกฤชแชมป์เก่า (สกู๊ปพิเศษ)
 5. ผลเลือกตั้งนายก อบจ.สิงห์บุรี "สรกฤช เทียนถาวร"รักษาเก้าอี้สมัย3 ชนะคาดคู่แข่ง"ทวีป จูมั่น"[ลิงก์เสีย]
 6. "สมัครนายก อบจ.กาฬสินธุ์ คึกคัก ส.ส.เพื่อไทย ส่ง "ยงยุทธ" ชิงเก้าอี้". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 7. สมัครนายกอบจ.เมืองน้ำดำ วันสุดท้าย"ชานุวัฒน์"ลงสู้ศึก [ลิงก์เสีย]
 8. ผลการการรวมคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อย่างไม่เป็นทางการ
 9. บรรยากาศรับสมัครนายก อบจ.อุทัยธานีวัดสุดท้ายไร้ผู้สมัครเพิ่ม[ลิงก์เสีย]
 10. ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.อุทัยธานี[ลิงก์เสีย]
 11. น่าน อบจ.น่าน มีผู้สมัครชิงชัย นายก อบจ.น่าน แทนคนเดิมที่ครบวาระ 2คน[ลิงก์เสีย]
 12. ศึกเลือกตั้งเดือดนายกอบจ.น่าน[ลิงก์เสีย]
 13. "นรินทร์ครองเก้าอี้นายกอบจ.น่านสมัย4". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-12. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 14. ประกาศผลคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท[ลิงก์เสีย]
 15. การสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา[ลิงก์เสีย]
 16. ‘แก้วด๊ะดาด’ถาม‘สุวัจน์’ คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน? ตั้ง‘บุญจง’เป็นรองนายกฯ[ลิงก์เสีย]
 17. เสื้อแดง-ส.ส.แตกคอ! เปิดศึกชิงนายกอบจ. สุวัจน์’อุ้ม‘ระนองรักษ์’[ลิงก์เสีย]
 18. ‘ตัวแปร’ ศึกช้างชนช้าง! ชิงมวลชน ‘แดงโคราช’
 19. ชิงอบจ.โคราชเดือดพท.แตกหนุน2ฝ่าย
 20. "คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-26. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 21. [1][ลิงก์เสีย]
 22. ผลการการรวมคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อย่างไม่เป็นทางการ
 23. [2]
 24. [3][ลิงก์เสีย]
 25. [4][ลิงก์เสีย]
 26. "ผลการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-07. สืบค้นเมื่อ 2012-07-07.
 27. "แดง ชม.ไม่หยุด! ตามด่า "มาร์ค" กลางขบวนหาเสียงช่วย "กิ่งกาญจน์" สู้ศึกนายก อบจ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-06-19.
 28. [5][ลิงก์เสีย]
 29. "คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-26. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 30. แดงฉุนแพ้เลือกนายกอบจ.ลำปาง
 31. มาร์ค ล่องใต้หาเสียงเลือกตั้งอบจ.ชุมพร [ลิงก์เสีย]
 32. มาร์ค ล่องใต้หาเสียงเลือกตั้งอบจ.ชุมพร [ลิงก์เสีย]
 33. มาร์ค ล่องใต้หาเสียงเลือกตั้งอบจ.ชุมพร [ลิงก์เสีย]
 34. http://www.chppao.go.th/vote.html เก็บถาวร 2012-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ผลเลือกตั้งอบจ.ชุมพร 2555]
 35. รับสมัครชิงนายก อบจ.ปราจีนบุรีคึกคัก อดีต ส.ส.ลงสมัครสู้กับแชมป์เก่า 2 สมัย[ลิงก์เสีย]
 36. การรับสมัครนายกอบจ.ปราจีนบุรีและสมาชิก วันแรก มีผู้สมัคร 2 คน[ลิงก์เสีย]
 37. ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ.ปราจีนบุรีอย่างเป็นทางการ[ลิงก์เสีย]
 38. [6][ลิงก์เสีย]
 39. "คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-26. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 40. "ผลคะแนนเลือกตั้ง"นายก อบจ"หนองคาย "กลุ่มเพื่อไทย"พ่ายยับ"กลุ่มรักหนองคาย"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-07-25.
 41. [7][ลิงก์เสีย]
 42. "คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-26. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 43. ผลเลือกตั้ง นายก อบจ.อำนาจเจริญ "ศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์"นำลิ่ว ชนะ2คู่แข่งขาดลอย[ลิงก์เสีย]
 44. [8][ลิงก์เสีย]
 45. "คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-26. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 46. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-29. สืบค้นเมื่อ 2012-08-12.
 47. อดีตสจ.ท้าแข่งนายกอบจ. เปลี่ยนการเมืองเพื่อพวกพ้อง[ลิงก์เสีย]
 48. "ตามคาด "พงษ์ศักดิ์" คว้าเก้าอี้นายก อบจ.ขอนแก่น ทิ้งคู่แข่งกว่า 3 แสนคะแนน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 49. เปิดเบื้องลึกมนต์หมอผีเขมรยังขลัง ดับฝัน‘ขจรธน-เสื้อแดง’ จับตาศึกส.อบจ.ระอุอีกครั้ง[ลิงก์เสีย]
 50. ผลเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ 'กรุณา ชิดชอบ' ซิวแชมป์นำเพื่อไทยห่าง
 51. เร่งปิดประกาศผลเลือกนายก อบจ.บุรีรัมย์ - คาดรับรอง “เมียเนวิน” ใน 30 วัน[ลิงก์เสีย]
 52. หนังสือลาออกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
 53. เด็กปชป.ท้าชิงคนตระกูลเทียนทอง ศึกชิงนายก อบจ.สระแก้ว
 54. ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อย่างไม่เป็นทางการ[ลิงก์เสีย]
 55. สุพรรณบุรี เปิดรับสมัคร นายก อบจ.วันแรกคึกคัก[ลิงก์เสีย]
 56. http://www2.ect.go.th/content.php?Province=suphanburi&SiteMenuID=7190&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=8948 ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555
 57. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 58. อภิสิทธิ์ไปกาญจน์ช่วยลูกพรรคหาเสียงนายกอบจ.[ลิงก์เสีย]
 59. เปิดผลคะแนนอย่างเป็นทางการ อบจ.กาญจน์ “รังสรรค์” ชนะ “เสธ.มะ”[ลิงก์เสีย]
 60. "กำแพงเพชร สมัครชิงเก้าอี้ นายก อบจ.กำแพงเพชร ส่อเค๊าเดือด พี่ชาย อดีต รมช.คลัง ลงชิง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-07. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 61. ปชป.อ้างเหตุเชีบร์ น้องวราเทพชิงอบจ. ซี้ปึ้ก-ไม่เกี่ยวพรรค[ลิงก์เสีย]
 62. "2ส.ส.พท.แยกชิงอบจ.กำแพง "บุญเลิศ"ลั่นเอา"แม้ว"ปิ๊กบ้าน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-05-06.
 63. ผลการเลือกตั้ง นายกอบจ.กำแพงเพชร (อย่างไม่เป็นทางการ)[ลิงก์เสีย]
 64. แชมป์เก่า อบจ.ตากพ่ายเลือกตั้ง พ่ออดีต ส.ส.ไทยรักไทยเข้าวิน[ลิงก์เสีย]
 65. ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อย่างไม่เป็นทางการ[ลิงก์เสีย]
 66. ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อย่างไม่เป็นทางการ[ลิงก์เสีย]
 67. 'เฮียม้อ'ลงเอง ชิงนายกอบจ.มหาชัย สานฝันลูกชาย
 68. ปิดรับสมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร ลงสนามแข่ง 3 คน[ลิงก์เสีย]
 69. ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรสาคร[ลิงก์เสีย]
 70. “เฮียม้อ” ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร-เตรียมดึง “ปลัดแต” ช่วยอีกแรง