สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 2 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชัยนาท
เขตเลือกตั้งในปัจจุบัน
จำนวนเขต2
คะแนนเสียง52,997 (ภูมิใจไทย)
45,516 (รวมไทยสร้างชาติ)
เขตเลือกตั้งปัจจุบัน
ก่อตั้งพ.ศ. 2476
ที่นั่งภูมิใจไทย (1)
รวมไทยสร้างชาติ (1)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูในบทความ

ประวัติศาสตร์

แก้

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ร้อยตรี สอน วงษ์โต

เขตเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอสรรพยา, อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน), กิ่งอำเภอเนินขาม และกิ่งอำเภอหนองมะโมง
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอสรรพยา, อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอเนินขาม, อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอสรรพยา, อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลบ่อแร่และตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอเนินขาม, อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลบ่อแร่และตำบลวังหมัน)
  2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ร้อยตรี สอน วงษ์โต
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม ขัมพานนท์)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายศิริ บำเพ็ญอยู่
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประยูร ปานะดิษฐ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายไกรสร สุขสว่าง (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายไกรสร สุขสว่าง
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายไกรสร สุขสว่าง (เสียชีวิต)
นายสง่า ศรีเพ็ญ (แทนนายไกรสร)

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500

แก้
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายประยูร ปานะดิษฐ์

ชุดที่ 10–20; พ.ศ. 2512–2539

แก้
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคพลังใหม่
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคพิทักษ์ไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชากรไทย
      พรรคกิจประชาคมพรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ นายทินกร ปรีชพันธ์
(ศาลให้พ้นจากสมาชิกภาพ)
นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง (แทนนายทินกร)
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสมหวัง ศรีชัย นายทินกร ปรีชพันธ์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ นายศรายุทธ ชะนะกุล
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง นายศรายุทธ ชะนะกุล (เสียชีวิต)
จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ (แทนนายศรายุทธ)
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายประสิทธิ์ ดอนโพธิ์งาม นายบุญธง สงฆ์ประชา
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายบุญธง สงฆ์ประชา นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548

แก้
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายอนุชา นาคาศัย
2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550

แก้
      พรรคชาติไทย
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นางนันทนา สงฆ์ประชา   นางพรทิวา นาคาศัย
(แทนนางนันทนา)
นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
  (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
(แทนนายมณเฑียร)

ชุดที่ 24–26; พ.ศ. 2554–2566

แก้
      พรรคภูมิใจไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรครวมไทยสร้างชาติ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางพรทิวา นาคาศัย นางนันทนา สงฆ์ประชา
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายอนุชา นาคาศัย
(ลาออกจากพรรค/ไม่มีเลือกตั้งซ่อม)
นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งซ่อม)
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566 นายอนุชา นาคาศัย นายมณเฑียร สงฆ์ประชา

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้