พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล

(เปลี่ยนทางจาก พรทิวา นาคาศัย)

พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล หรือ พรทิวา นาคาศัย[2][3](6 มิถุนายน พ.ศ. 2504 - ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[4] และ อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย

พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
ดำรงตำแหน่ง
5 มีนาคม พ.ศ. 2546 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า มงคล ศรีอ่อน
ถัดไป ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ไชยา สะสมทรัพย์
ถัดไป กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2504 (59 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย (2556-ปัจจุบัน)
ภูมิใจไทย (2551 - 2556)
มัชฌิมาธิปไตย (2550 - 2551)
คู่สมรส อนุชา นาคาศัย (???-2557)[1]
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล เป็นบุตรสาวของนายสุรินทร์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล เจ้าของสถานบริการอาบอบนวด "โพไซดอน" ย่านรัชดาฯ และนางบุญเรือน ศักดิ์ศิริเวทย์กุล นางพรทิวามีพี่น้องร่วมบิดามารดา 4 คนดังนี้

  1. นางพรทิพย์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
  2. นายสมชาย ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
  3. นายขจรศักดิ์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
  4. นายสุชัย ศักดิ์ศิริเวทย์กุล

พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล สมรสแล้วกับ นายอนุชา นาคาศัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคไทยรักไทย ปัจจุบันได้หย่ากับอนุชา นาคาศัย แล้ว[5]

การศึกษาแก้ไข

พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล สำเร็จการศึกษาม.ปลายจาก โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

การทำงานแก้ไข

พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล เคยทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองติดตามมากับนายอนุชา นาคาศัย เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยนาท[6] และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นช่วงที่กระทรวงพาณิชย์ ต้องมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มราคาแพง และปัญหาสินค้าอื่นๆ ขึ้นราคา รวมถึงการถูกโจมตีจากฝ่ายค้าน และนายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์[7]

ปลายปี พ.ศ. 2553 สื่อมวลชนประจำทำเนียบได้ตั้งฉายา "นางฟ้าสต๊อกลม" เนื่องจากปัญหาสินค้าต่างๆ มักจะมีความไม่โปร่งใสบ่อยครั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.isranews.org/isranews-scoop/66790-report01-66790.html
  2. https://www.isranews.org/isranews-scoop/66790-report01-66790.html
  3. https://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/se_201502031319220.pdf
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  5. https://www.isranews.org/isranews-scoop/66790-report01-66790.html
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  7. "มาร์ค"สั่ง"สุเทพ"ให้คุมปาก"วัชระ เพชรทอง" หลัง"พรทิวา"โวยใน ครม.อย่าพูดจาให้เสียหาย
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2554
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553