เปิดเมนูหลัก

จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ (เกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478) อดีตหัวหน้าพรรคพิทักษ์ไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท 5 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

อนันต์ สุขสันต์
หัวหน้าพรรคพิทักษ์ไทย
ดำรงตำแหน่ง
2 มกราคม พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 (84 ปี)
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

อนันต์ สุขสันต์ เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของนายปั่น กับ นางสมบูรณ์ สุขสันต์[1] คู่สมรส คือ นางมะลิ สุขสันต์ และมีบุตร-ธิดาด้วยกันทั้งหมด 4 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกเหนือจากการเป็นนักการเมืองแล้ว ยังประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ-ขายจัดสรรที่ดิน และทำธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรหลายรุ่น

งานการเมืองแก้ไข

จ่าสิบเอกอนันต์ ในอดีตเคยรับราชการทหาร ต่อมาเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 ไม่สังกัดพรรคการเมือง และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 5 ครั้ง [2] ในสังกัดพรรคพิทักษ์ไทย พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย ตามลำดับ

จ่าสิบเอกอนันต์ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 57 สังกัดพรรคไทยรักไทย เมื่อ พ.ศ. 2544 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมานายประชา มาลีนนท์ ลาออก จ่าสิบเอกอนันต์ จึงได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นแทน

จ่าสิบเอกอนันต์ เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคธรรมสังคม[3] ในปี พ.ศ. 2517

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดชัยนาท ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดชัยนาท สังกัดพรรคพิทักษ์ไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2524 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดชัยนาท สังกัดพรรคกิจสังคม
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดชัยนาท สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดชัยนาท สังกัดพรรคชาติไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข