ศรายุทธ ชะนะกุล

นายศรายุทธ ชะนะกุล (9 กันยายน พ.ศ. 2490 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2524) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท 2 สมัย

ศรายุทธ ชะนะกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2490
เสียชีวิต 31 สิงหาคม พ.ศ. 2524 (33 ปี)
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคสันติชน
พรรคกิจสังคม
คู่สมรส ร้อยเอก ทันตแพทย์หญิง ศิริยา ชะนะกุล

ประวัติแก้ไข

นายศรายุทธ ชะนะกุล เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2490 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5[1] สมรสกับ ร้อยเอก ทันตแพทย์หญิง ศิริยา ชะนะกุล มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นหญิง 3 คน ชาย 1 คน

ศรายุทธ ชะนะกุล ถึงแก่อนิจกรรมจากการถูกลอบยิงด้วยอาวุธสงครามที่รถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยาที่นั่งมาด้วยกัน ที่บริเวณปากซอยพิชิต ถนนเจริญกรุง ระหว่างสี่แยกถนนอุณากรรณและสี่แยกสามยอด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2524 [2] สิริอายุรวม 33 ปี

งานการเมืองแก้ไข

ศรายุทธ ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2522 รวม 2 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ศรายุทธ ชะนะกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดชัยนาท สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดชัยนาท สังกัดพรรคกิจสังคม

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพและประวัติสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2519. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2519
  2. กองบรรณาธิการมติชน, 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน, 2549, ISBN 974-323-889-1