เปิดเมนูหลัก

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อักษรโรมันAmphoe Mueang Kalasin
จังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่649.9 ตร.กม.
ประชากร146,372 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น225.22 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์4601
รหัสไปรษณีย์46000
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
พิกัด16°25′57″N 103°30′22″E / 16.43250°N 103.50611°E / 16.43250; 103.50611
โทรศัพท์0 4381 1560
โทรสาร0 4381 1560
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140-200 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 17 ตำบล 180 หมู่บ้าน

1. กาฬสินธุ์ (Kalasin) - 10. ภูปอ (Phu Po) 9 หมู่บ้าน
2. เหนือ (Nuea) 12 หมู่บ้าน 11. ภูดิน (Phu Din) 14 หมู่บ้าน
3. หลุบ (Lup) 15 หมู่บ้าน 12. หนองกุง (Nong Kung) 8 หมู่บ้าน
4. ไผ่ (Phai) 9 หมู่บ้าน 13. กลางหมื่น (Klang Muen) 12 หมู่บ้าน
5. ลำปาว (Lam Pao) 11 หมู่บ้าน 14. ขมิ้น (Khamin) 11 หมู่บ้าน
6. ลำพาน (Lam Phan) 16 หมู่บ้าน 15. โพนทอง (Phon Thong) 8 หมู่บ้าน
7. เชียงเครือ (Chiang Khruea) 10 หมู่บ้าน 16. นาจารย์ (Na Chan) 9 หมู่บ้าน
8. บึงวิชัย (Bueng Wichai) 9 หมู่บ้าน 17. ลำคลอง (Lam Khlong) 10 หมู่บ้าน
9. ห้วยโพธิ์ (Huai Pho) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาฬสินธุ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาจารย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจารย์ทั้งตำบล บางส่วนของตำบลไผ่ และบางส่วนของตำบลภูปอ
 • เทศบาลตำบลหนองสอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำปาวทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลลำคลอง
 • เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลลำคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำคลอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองสอ)
 • เทศบาลตำบลเชียงเครือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงเครือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหลุบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลุบทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงวิชัยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหนือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์)
 • เทศบาลตำบลลำพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลภูปอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูปอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์)
 • เทศบาลตำบลภูดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูดินทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขมิ้นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกลางหมื่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางหมื่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 150,221 คน
 • จำนวนประชากรชาย รวม 74,841 คน
 • จำนวนประชากรหญิง รวม 75,380 คน
 • ความหนาแน่น 220 คน/ตร.กม.

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

วัดแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

โรงเรียนแก้ไข

อาชีวศึกษา

โรงเรียนมัธยม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนประถม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

มหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงพยาบาลแก้ไข

ธนาคารแก้ไข