อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Mueang Kalasin
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
พิกัด: 16°25′57″N 103°30′22″E / 16.43250°N 103.50611°E / 16.43250; 103.50611
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด649.9 ตร.กม. (250.9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด144,859 คน
 • ความหนาแน่น222.89 คน/ตร.กม. (577.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 46000
รหัสภูมิศาสตร์4601
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140-200 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 17 ตำบล 185 หมู่บ้าน

1. กาฬสินธุ์ (Kalasin) - 10. ภูปอ (Phu Po) 9 หมู่บ้าน
2. เหนือ (Nuea) 12 หมู่บ้าน 11. ภูดิน (Phu Din) 14 หมู่บ้าน
3. หลุบ (Lup) 16 หมู่บ้าน 12. หนองกุง (Nong Kung) 8 หมู่บ้าน
4. ไผ่ (Phai) 9 หมู่บ้าน 13. กลางหมื่น (Klang Muen) 12 หมู่บ้าน
5. ลำปาว (Lam Pao) 11 หมู่บ้าน 14. ขมิ้น (Khamin) 11 หมู่บ้าน
6. ลำพาน (Lam Phan) 16 หมู่บ้าน 15. โพนทอง (Phon Thong) 10 หมู่บ้าน
7. เชียงเครือ (Chiang Khruea) 11 หมู่บ้าน 16. นาจารย์ (Na Chan) 9 หมู่บ้าน
8. บึงวิชัย (Bueng Wichai) 9 หมู่บ้าน 17. ลำคลอง (Lam Khlong) 10 หมู่บ้าน
9. ห้วยโพธิ์ (Huai Pho) 18 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาฬสินธุ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนาจารย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจารย์ทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลไผ่และตำบลภูปอ
 • เทศบาลตำบลหนองสอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำปาวทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลลำคลอง
 • เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลลำคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำคลอง (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองสอ)
 • เทศบาลตำบลเชียงเครือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงเครือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหลุบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลุบทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบึงวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงวิชัยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหนือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ (นอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์)
 • เทศบาลตำบลลำพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลภูปอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูปอ (นอกเขตเทศบาลตำบลนาจารย์)
 • เทศบาลตำบลภูดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูดินทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขมิ้นทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลกลางหมื่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางหมื่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

 • จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 150,221 คน
 • จำนวนประชากรชาย รวม 74,841 คน
 • จำนวนประชากรหญิง รวม 75,380 คน
 • ความหนาแน่น 220 คน/ตร.กม.

สถานที่สำคัญแก้ไข

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

วัดแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

โรงเรียนแก้ไข

อาชีวศึกษา

โรงเรียนมัธยม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนประถม สพฐ.แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

มหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงพยาบาลแก้ไข