อำเภอดอนจาน

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

ดอนจาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอดอนจาน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Don Chan
คำขวัญ: 
เมืองดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่
น้ำตกไหลถ้ำไทรย้อย อ้อยหวานจับจิต หมอนขิด
ผ้าลายทาง อ่างห้วยแกงแหล่งเกษตร ดงแม่เผดภูเงินงาม
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอดอนจาน
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอดอนจาน
พิกัด: 16°27′30″N 103°41′42″E / 16.45833°N 103.69500°E / 16.45833; 103.69500
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด236.6 ตร.กม. (91.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด26,093 คน
 • ความหนาแน่น110.28 คน/ตร.กม. (285.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 46000
รหัสภูมิศาสตร์4617
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอดอนจาน หมู่ที่ 3 ถนนคำเม็ก - หนองแคน ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอดอนจานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอดอนจานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาโดยตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอนจาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดอนจานขึ้นเป็น อำเภอดอนจาน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

เดิมนั้นท้องที่อำเภอดอนจานเป็นท้องที่ห่างไกลความเจริญมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความทุกข์สุขราษฎร์ไม่ทั่วถึง [3] บางท้องที่เป็นป่าดงเรียกว่าดงแม่เผด ทางราชการเล็งเห็นความยากลำบากของประชาชนในการมาติดต่อราชการที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประกอบกับหมู่บ้านต่าง ๆ มีประชากรหนาแน่นขึ้นและมีความเจริญมากขึ้น สภาพพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป เชื่อว่าจะเจริญต่อไปในภายหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอดอนจาน ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอในท้องที่ตำบลดอนจาน ให้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2539 โดยได้งบประมาณก่อสร้างศูนย์ราชการกิ่งอำเภอบริเวณป่าชุมชนบ้านหนองแคน ชื่ออำเภอดอนจานมาจากลักษณะพื้นที่ป่าในท้องที่เป็นที่ดอนหรือที่สูง มีต้นจานหรือต้นทองกวาวขึ้นอยู่จำนวนมาก จึงเรียกว่า "ดอนจาน"

ปัจจุบันอำเภอดอนจานมีบ้านหนองแคนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารราชการ การปกครอง การศึกษา การค้า การขนส่ง และการบริการต่าง ๆ ของอำเภอดอนจาน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 แม่สอด - มุกดาหาร (ตอนกาฬสินธุ์ - มุกดาหาร)สายใหม่ ตัดผ่านบางส่วนของอำเภอดอนจานทำให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอดอนจานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดอนจาน (Don Chan) 9 หมู่บ้าน
2. สะอาดไชยศรี (Sa-at Chai Si) 8 หมู่บ้าน
3. ดงพยุง (Dong Phayung) 13 หมู่บ้าน
4. ม่วงนา (Muang Na) 9 หมู่บ้าน
5. นาจำปา (Na Champa) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอดอนจานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลดอนจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนจานทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลม่วงนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะอาดไชยศรีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงพยุงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจำปาทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอดอนจาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 24. 26 มิถุนายน 2539.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-26.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอดอนจาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 24. 26 มิถุนายน 2539.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้