เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลกาฬสินธุ์ทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 513 กิโลเมตร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตรา
คำขวัญ: 
กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
ทม.กาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทม.กาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ทม.กาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทม.กาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์
ทม.กาฬสินธุ์ (ประเทศไทย)
พิกัด: 16°26′3″N 103°30′33″E / 16.43417°N 103.50917°E / 16.43417; 103.50917
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
พื้นที่
 • ทั้งหมด16.96 ตร.กม. (6.55 ตร.ไมล์)
ความสูง152 เมตร (499 ฟุต)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด33,745 คน
 • ความหนาแน่น1,989.68 คน/ตร.กม. (5,153.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04460102
ทางหลวง
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 70/21 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์0 4381 1671, 0 4382 1354
เว็บไซต์www.kalasin-mu.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง เรียงจากทิศเหนือตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ ตำบลโพนทอง ตำบลหลุบ ตำบลเหนือ และตำบลลำพาน

ประวัติ

แก้

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2480 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วนของตำบลเหนือ และตำบลหลุบ อำเภอหลุบ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เรียกว่า “เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม” มีพื้นที่ 4.04 ตารางกิโลเมตร[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้ขอขยายเขตเทศบาลออกเป็น 16.96 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 จากอดีตถึงปัจจุบันรวม 70 ปี มีนายกเทศมนตรี 23 คน โดยมีพระอรรถเปศลสุรวดี เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และในปัจจุบันมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

อ้างอิง

แก้