ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 สายกาฬสินธุ์–พังโคน เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวเหนือ-ใต้ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดสกลนคร และมีเส้นทางคาบเกี่ยวไปยังจังหวัดอุดรธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 162.667 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227
ถนนพังโคนพัฒนา
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว162.667 กิโลเมตร (101.077 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ถนนบุญกว้าง และถนนอนรรฆนาค ใน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ปลายทางทิศเหนือ ถนนนิตโย / ทล.222 ใน อ.พังโคน จ.สกลนคร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

เส้นทางมีเริ่มต้นในทางทิศใต้ จากทางแยกระหว่างถนนบุญกว้างกับถนนอนรรฆนาค ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มุ่งไปยังทิศเหนือไปยังอำเภอสหัสขันธ์ เมื่อถึงตำบลโนนบุรี เส้นทางจะเลี้ยวไปทางขวาอ้อมเขื่อนลำปาว ผ่านบางส่วนของอำเภอสมเด็จ เข้าอำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย แล้วเข้าเขตจังหวัดอุดรธานี ผ่านอำเภอวังสามหมอ แล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปทางทิศเหนือไปยังจังหวัดสกลนคร ผ่านอำเภอวาริชภูมิ และสิ้นสุดที่อำเภอพังโคน และสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ไปยังจังหวัดบึงกาฬได้


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้