เปิดเมนูหลัก

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ (ชื่อเล่น: แบงค์[1](เกิด 18 เมษายน พ.ศ. 2527) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ โดยลงสมัครรับเลือก เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคะแนนทั้งสิ้น 40,454 คะแนน[2] ในอดีตได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 7
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 เมษายน พ.ศ. 2527 (35 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2527 เป็นบุตรของนายวิรัช รัตนเศรษฐ และนางทัศนียา รัตนเศรษฐ นักการเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย

การศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ (รัฐศาสตรบัณฑิต) สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง 54)

การศึกษาระดับปริญญาโท (Master of Arts) สาขา International Business จาก London Metropolition University (Sir John Cass College of Art) ประเทศอังกฤษ  

การศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง เคยรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา[3] สถานภาพสมรส มีบุตร 1 คน

งานการเมืองแก้ไข

ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย เอาชนะนายพีรพร สุวรรณฉวี บุตรชายว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี (เสียชีวิต) และร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี จากพรรคชาติพัฒนา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เปิดประวัติ "อธิรัฐ รัตนเศรษฐ" รัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดใน ครม.ประยุทธ์ 2/1
  2. http://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG190325145750786
  3. https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?sapa_id=82&ssp_id=20899&lang=th
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข