อำเภอร่องคำ

อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

ร่องคำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ แยกตัวเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2516 และจัดตั้งในปี พ.ศ. 2536[1]

อำเภอร่องคำ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Rong Kham
คำขวัญ: 
ใต้สุดกาฬสินธุ์ ดินแดนพระเก่ง
กลองเส็งคู่บ้าน เบ่งบานประชาธิปไตย
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอร่องคำ
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นอำเภอร่องคำ
พิกัด: 16°16′0″N 103°44′26″E / 16.26667°N 103.74056°E / 16.26667; 103.74056
ประเทศ ไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด82.137 ตร.กม. (31.713 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด16,492 คน
 • ความหนาแน่น200.79 คน/ตร.กม. (520.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 46210
รหัสภูมิศาสตร์4604
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอร่องคำ หมู่ที่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๓๖๓ ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพครอบครัวมาจากจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันตกของลำห้วยทราย และได้จับจองหักร้างถางพล เพราะเห็นว่าจะทำให้นาได้ ผลดี เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีร่องน้ำไหลซึม เรียกว่าแหล่งที่ซึมชาวบ้าน เรียกว่า (ร่องคำหรือฮ่อมคำ) เรียกกันต่อมาว่า "ร่องคำ" อำเภอร่องคำเดิมชื่อบ้านกุดลิง หมู่บ้านเดิมตั้งอยู่ริมห้วยทราย ซึ่งมีกุดอยู่กุดหนึ่งมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่ากุดลิง จึงขนานนามว่าบ้านกุดลิง ต่อมาชาวบ้านกุดลิงมีพลเมืองหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ขยายหมู่บ้านออกไปทางทิศเหนืออีกหมู่บ้านหนึ่ง ต่อมาราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้นการติดต่อราชการกับอำเภอกมลาไสยยากลำบากเพราะท้องถิ่นอยู่ห่างไกลตัวอำเภอ การคมนาคมไม่สะดวก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอร่องคำขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ให้มีเขตการปกครองรวม ๒ ตำบล คือ ตำบลร่องคำ และ ตำบลสามัคคี ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ตำบลร่องคำ ให้ขึ้นอยู่เขตการปกครองอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นอำเภอร่องคำ [2]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอร่องคำตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอร่องคำแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน

1. ร่องคำ (Rong Kham) 13 หมู่บ้าน
2. สามัคคี (Samakkhi) 15 หมู่บ้าน
3. เหล่าอ้อย (Lao Oi) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอร่องคำประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลร่องคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่องคำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามัคคีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าอ้อยทั้งตำบล

รายชื่อโรงเรียน แก้

โรงเรียนรัฐบาล แก้

 • โรงเรียนไม้บรรทัด
 • โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
 • โรงเรียนสองห้องราษฎรณ์บูรณะ
 • โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
 • โรงเรียนสำเริงวิทยา
 • โรงเรียนงูสิงวอด
 • โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์
 • โรงเรียนด่านใต้วิทยา
 • โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
 • โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ

โรงเรียนเอกชน แก้

 • โรงเรียนบุญมีวิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลบุญมี

รายชื่อวัด แก้

วัดในเขตตำบลร่องคำ แก้

 • วัดร่องคำ
 • วัดปฐมแพงศรี
 • วัดสว่างใต้
 • วัดป่าดงเมือง

ประเพณี แก้

 • ประเพณีเส็งกลองร่องคำ เป็นประเพณีแข่งขันกลองพื้นบ้าน ที่ชาวบ้านในอำเภอร่องคำมีการละเล่นมาแต่โบราณ คำว่า"เส็ง"ในภาษาอีสานแปลว่า แข่งขัน ซึ่งประเพณีเส็งกลองร่องคำจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟของอำเภอร่องคำมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่น คือเป็นบั้งไฟเลาไม้แบบโบราณการแข่งขันเป็นแบบทางไกล จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี

อ้างอิง แก้

 1. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. ๒๕๓๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2018-03-12.
 2. ราชกิจานุเบกษา,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอร่องคำ เก็บถาวร 2012-02-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๙๐ ตอน ๑๓ ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ หน้า ๒๓๙