จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร

นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร (เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2497) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 8 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 8
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2497 (65 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติEdit

จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร เดิมชื่อยอดยิ่ง เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายใหญ่ และนางทองหย่วน พันธุ์ศรีนคร มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสและหย่า มีบุตร 3 คน หนึ่งในนั้นคือนายพงษ์พันธุ์ ส.อบจ.นครราชสีมา

งานการเมืองEdit

อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เคยลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ อดีต ส.ส. จากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรEdit

จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์Edit

อ้างอิงEdit

แหล่งข้อมูลอื่นEdit