ถาวร เกียรติไชยากร

ดร.ถาวร เกียรติไชยากร นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2495 ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ น้องชายของสุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ถาวร เป็นนักการเมืองที่ให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (จอมทอง) และการพัฒนาสร้างชุมชนการเรียนรู้ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง [1]

ดร.ถาวร เกียรติไชยากร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (70 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
พรรค เพื่อไทย
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

ดร.ถาวร เกียรติไชยากร สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ระดับปริญญาโทสาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานการเมืองแก้ไข

ถาวร เกียรติไชยากร ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543[2] ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน คู่กับนายสุรพล เกียรติไชยากร[3] แต่นายสุรพลได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เพียงคนเดียว

ในปี พ.ศ. 2555 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในนามกลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายสุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.เชียงใหม่ แต่พ่ายแพ้ให้กับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเพื่อไทยคุณธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหลือทั้งหมด โดยได้คะแนน 150,723 คะแนน[4] และได้รับคะแนนในเขตอำเภอจอมทองมากกว่าผู้ชนะการเลือกตั้ง (นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์)[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมสร้างชุมชนส่งเสริมการศึกษา[ลิงก์เสีย]
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ (พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายถาวร เกียรติไชยากร พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์)
  3. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่[ลิงก์เสีย]
  4. ผลคะแนน"บุญเลิศ"ลิ่ว428,898 นั่งนายกอบจ.เชียงใหม่ ชนะเมีย"เนวิน"นายกอบจ.บุรีรัมย์1.3หมื่น
  5. รายงานผลการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ เก็บถาวร 2012-06-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ อบจ.เชียงใหม่ สืบค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๑, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๓๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖