มนพร เจริญศรี

นางมนพร เจริญศรี (ชื่อเล่น: เดือน; เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508) อดีตนายก อบจ.นครพนม ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย

มนพร เจริญศรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 2
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 (54 ปี)
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
พรรคการเมือง เพื่อไทย (2554–ปัจจุบัน)

ประวัติแก้ไข

มนพร เจริญศรี เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม[1] มีชื่อเล่นว่า เดือน เป็นบุตรสุนทร และนางจันทร์ฟอง ทำทอง มีพี่น้อง 2 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนายเอกรินทร์ เจริญศรี มีบุตร 1 คน

อนึ่ง เธอเป็นบุตรบุญธรรมของนายประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และอดีต ส.ส.นครพนม หลายสมัย[2]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2547 – 2551) และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามลำดับ พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเป็นครั้งแรก สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เธอได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครพนม เขต 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครพนม เขต 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข