สนธิ บุญยรัตกลิน

สำหรับบุคคลอื่นที่ชื่อ "สนธิ" ดูที่ สนธิ

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน[3] (เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2489) เป็นนักการเมืองและนายทหารชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกของไทย และหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในเหตุการณ์ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 และยังเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ

พลเอก
สนธิ บุญยรัตกลิน
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รักษาการนายกรัฐมนตรี[a]
ดำรงตำแหน่ง
19 กันยายน – 1 ตุลาคม 2549
(0 ปี 12 วัน)
ก่อนหน้า ทักษิณ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี)
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
19 กันยายน 2549 – 1 ตุลาคม 2550
(1 ปี 0 วัน)
ถัดไป ชลิต พุกผาสุข
(รักษาการ)
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 28 มกราคม พ.ศ. 2551
(0 ปี 119 วัน)
นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์
ถัดไป สนั่น ขจรประศาสน์
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ถัดไป อนุพงษ์ เผ่าจินดา
หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2489 (74 ปี)
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
พรรคการเมือง มาตุภูมิ (2554 - 2561)
ชาติไทยพัฒนา (2561 - ปัจจุบัน)
คู่สมรส สุกัญญา บุญยรัตกลิน
ปิยะดา บุญยรัตกลิน
วรรณา บุญยรัตกลิน
ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[1]
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D.)[2]
ศาสนา อิสลาม
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ ???–2550
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพบก

ประวัติ

พลเอก สนธิ เป็นบุตรของ พันเอกสนั่น (นามสกุลเดิม อหะหมัดจุฬา) [4] และนางมณี บุญยรัตกลิน ชาวไทยเชื้อสายมอญ เป็นบุตรชายคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 6 คน เติบโตในครอบครัวมุสลิม ที่นับถือนิกายชีอะห์ ในจังหวัดปทุมธานี (บิดานับถือนิกายชีอะห์) แต่ตัวท่านนับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีย์ (มารดานับถือนิกายซุนนีย์) [5] ต้นตระกูล เฉกอะหมัด หรือ เจ้าพระยาบวรราชนายก ขุนนางเชื้อสายเปอร์เซีย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี และ สมุหนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ลูกหลานบางส่วนของเฉก อาหมัด เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ เช่น ตระกูลบุนนาค ตระกูลจุฬารัตน์ โดยนามสกุล บุญยรัตกลิน (อ่านว่า บุน-ยะ-รัด-กะ-ลิน) จริงๆแล้วคือ บุณยรัตกลิน แต่พิมพ์ผิดเป็น "ญ" นั้น เป็นนามสกุลพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 มีที่มาจากการที่หนึ่งในสาแหรกฝั่งย่าเป็นทหารเรือ สังกัดพรรคกลิน คือหลวงพินิจกลไก (บุญรอด) [6] มีชื่อทางมุสลิมว่า อับดุลเลาะห์ อหะหมัดจุฬา ได้ฉายาจากสื่อมวลชนทั่วไปว่า "บิ๊กบัง"

พลเอก สนธิ มีภรรยาทั้งหมด 3 คน ภรรยาคนแรกชื่อ สุกัญญา จดทะเบียนสมรสขณะที่ พลเอก สนธิยังเป็นพลโท ภรรยาคนที่สองชื่อ ปิยะดา จดทะเบียนสมรสเมื่อเป็นนายพล ภรรยาคนที่สามชื่อ วรรณา[7] ปัจจุบันอาศัยอยู่กันทั้งหมดแม้ว่าการมีภรรยาสี่คนจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยก็ตาม อย่างไรก็ตาม นายอารีย์ วงศ์อารยะ [8][9] วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 พลเอก สนธิกล่าวว่าตนไม่ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินของภรรยาคนที่ 3 ต่อ ป.ป.ช. เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางกฎหมาย [10]

บุตรที่เกิดกับนางปิยะดา บุญยรัตกลิน มี 2 คน คือ ร.อ.นิธิ บุญยรัตกลิน (ป๊อป) และ นายนิรินทร์ บุญยรัตกลิน (ไปป์) บุตรที่เกิดกับนางวรรณา บุญยรัตกลิน มี 2 คน คือ พ.ต.อ.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน และ พันตรี สุธาวิทย์ บุญยรัตกลิน[11] และบุตรที่เกิดกับนางสุกัญญา บุญยรัตกลิน มี 2 คน คือ นาย เอกรินทร์ บุญยรัตกลิน และร้อยโทหญิง ศศิภา บุญยรัตกลิน (พลอย)

การศึกษา

พลเอก สนธิศึกษาในระดับประถมและมัธยมที่ โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ และศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 6) และศึกษาต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหล่าทหารราบ (รุ่นที่ 17) และได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 42) ในปี พ.ศ. 2556 จบการศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ (สาขาวิชาการเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง[12] รุ่นแรกของคณะ โดยมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นประธานรุ่น ที่มีอายุมากที่สุดคือ 63 ปี นอกจากนี้ได้มีหลักสูตรพิเศษอื่น ได้แก่

การรับราชการ

 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กองพลอาสาสมัครเสือดำ
 • รองผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 9 กาญจนบุรี นายทหารคนสนิทแม่ทัพภาคที่ 4 (พล.ท.ปิ่น ธรรมศรี ในขณะนั้น) ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1
 • ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
 • ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547[13] จนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ [14]
 • ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก
 • ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้[15]

พลเอก สนธิ เป็นนายทหารของหน่วยรบพิเศษ ที่ผ่านการรบด้านการปราบปราม ผกค. ด้าน อ.กุยบุรี และ จ.ปราจีนบุรี รวมถึงการออกไปรบที่ประเทศเวียดนามและกัมพูชา

บทบาททางการเมือง

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พลเอก สนธิ เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก่อรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองของ รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเกิดขึ้นก่อนจะมีการเลือกตั้งเดือนหน้า และ ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก

อนึ่งในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พลเอก สนธิ เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีประกาศคำสั่งให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นจึงให้ถือว่าพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เคยดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีด้วย

หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว พลเอก สนธิ ได้เปลี่ยนตำแหน่งจากหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

หลังเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2550 พลเอก สนธิ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงโดยเฉพาะ ในรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ [16]

หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ

หลังพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี พลเอกสนธิ ก็มักปรากฏข่าวคราวว่าจะเล่นการเมือง โดยจะเป็นหัวหน้าพรรคเอง ในที่สุด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 พลเอก สนธิก็รับตำแหน่งประธานพรรคมาตุภูมิ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งโดยนักการเมืองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นมุสลิม โดยมีเป้าหมายหวังฐานเสียงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [17] และรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคในปี พ.ศ. 2554 โดยการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 พรรคมาตุภูมิ[18]

ประธานคณะกรรมาธิการปรองดองฯ

พรรคชาติไทยพัฒนา

พลเอก สนธิ ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคชาติไทยพัฒนา และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ 8[19] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

บัญชีทรัพย์สิน

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ โดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สิน 38,796,977 บาท ประกอบด้วยเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 10,241,195 บาท เงินฝากในสถาบันการเงินอื่น 13,355,541 บาท หลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐบาลค้ำประกัน 142,600 บาท หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 6,393,240 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 4,664,400 บาท สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง มูลค่า 4 ล้านบาท ภรรยาทั้ง 2 คน ที่จดทะเบียนสมรสคือ นางสุกัญญา มีทรัพย์สินกว่า 14 ล้านบาท และ นางปิยะดา 42 ล้านบาท บุตรสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกว่า 3 แสนบาท ซึ่งรวมทั้งครอบครัวแล้วมีทรัพย์สินกว่า 94 ล้านบาท [20]

ความชื่นชอบส่วนตัว

พลเอก สนธิชอบเล่นกีฬามาก โดยเฉพาะฟุตบอลและเทนนิส และชอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด[21]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เชิงอรรถ

 1. ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)

อ้างอิง

 1. สนธิ บุญยรัตกลิน
 2. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผบ.ทบ. หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ รับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. "คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ 1/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมารายงานตัว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123, ตอนที่ 95 ก. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 20 กันยายน 2549. p. 15. สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2555. Unknown parameter |format ิด= ignored (help); Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. OKNation Blog, สาแหรก บิ๊กบัง จากหนังสือวันเกิด
 5. มติชนสุดสัปดาห์ 11-17 พ.ค. 2550 หน้า 29-30
 6. เนชั่น สุดสัปดาห์, ฅ.คนหลังข่าว : พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ในมุมสบายๆ สไตล์ 'บิ๊กบัง' ในรายการ 'มหานคร'
 7. เปิดคฤหาสน์หรูคนใกล้ชิด'บิ๊กบัง'
 8. The Nation, Anti-coup group calls for Sonthis' sacking for allegedly registering two marriages, 31 December 2006
 9. The Nation, Multiple wives just 'personal' business, 31 December 2006
 10. INN News, 'สนธิ'อ้างไม่ยื่นบัญชีเมียคนที่3เพราะไม่เกี่ยวทางกม.
 11. ชีวิตครอบครัว สนธิ บุญยรัตกลิน
 12. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผบ.ทบ. หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ รับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 13. ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ
 14. พระราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ (ลำดับที่ 468)
 15. ประธานคณะกรรมการบริหารชายแดนใต้
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน)
 17. คมชัดลึก, พลเอก สนธิ นั่งหัวหน้าพรรคมาตุภูมิ - แบไต๋พร้อมร่วมงาน เพื่อไทย
 18. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ[ลิงก์เสีย]
 19. เปิด 67 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ชาติไทยพัฒนา ‘วราวุธ ศิลปอาชา’ ขึ้นเบอร์ 1
 20. เดลินิวส์, เปิดบัญชีขุมทรัพย์"สนธิ"
 21. หนังสือ ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย โดย วาสนา นาน่วม สำนักพิมพ์มติชน ISBN 9789740206576
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๖๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๑๖
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๒, ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๕
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓

แหล่งข้อมูลอื่น

 • กองบรรณาธิการมติชน. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผบ.ทบ. “ม้ามืด” ผู้นำรัฐประหาร. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. ISBN 978-974-323-907-6
 • ชรินทร์ แช่มสาคร. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ขุนศึกกู้แผ่นดิน. กรุงเทพฯ : 2550. ISBN 978-974-88207-0-5
 • ธงชัย แม่คลอง. สนธิ บุญยรัตกลิน อัศวินม้าขาวหรือทรราชย์?. กรุงเทพฯ : 2550. ISBN 978-974-13-3731-6