สุรพงษ์ ปิยะโชติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

สุรพงษ์ ปิยะโชติ ป.ม. ท.ช. (เกิด 4 มีนาคม พ.ศ. 2510) ชื่อเล่น หนุ่ย เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

สุรพงษ์ ปิยะโชติ
สุรพงษ์ใน พ.ศ. 2565
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 269 วัน)
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ
มนพร เจริญศรี
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
รัฐมนตรีว่าการสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ก่อนหน้าอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(3 ปี 11 วัน)
ก่อนหน้ารังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ถัดไปนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(2 ปี 159 วัน)
ก่อนหน้าปารเมศ โพธารากุล
ถัดไปยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
เขตเลือกตั้งเขต3
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด4 มีนาคม พ.ศ. 2510 (57 ปี)
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2550–ปัจจุบัน)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อเล่นหนุ่ย

ประวัติ แก้

สุรพงษ์ ปิยะโชติ ชื่อเล่น หนุ่ย หรือ หมอหนุ่ย เกิด 4 มีนาคม พ.ศ. 2510[1]ที่ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จบปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสัตว์ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน แก้

สุรพงษ์ ปิยะโชติ เคยทำงานการเมืองท้องถิ่น โดยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

กระทั่งเขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2563 ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่ง[2] เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ในปี 2566[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

สุรพงษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด พรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. กาญจนบุรีร่วมอวยพรวันเกิด คล้ายวันเกิดหมอหนุ่ยสุรพงษ์ ปิยะโชติ
  2. ฮือฮา! หมอนักพัฒนาลาออกลงสู่สนามการเมืองท้องถิ่น มั่นใจชนะการเลือกตั้งนายก อบจ.
  3. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี "เศรษฐา" นายกฯ ควบ "รมว.คลัง"
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๗๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๘๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔