อนันต์ ผลอำนวย

นายอนันต์ ผลอำนวย (เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2495) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

อนันต์ ผลอำนวย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 (68 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
คู่สมรส สุพรรณี (สบายเมือง) ผลอำนวย

ประวัติแก้ไข

อนันต์ ผลอำนวย เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายฝัด และนางเย็น ผลอำนวย มีน้องชาย 1 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมรสกับนางสุพรรณี ผลอำนวย (นามสกุลเดิม:สบายเมือง) บุตรสาวของนายสนั่น สบายเมือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร มีบุตรธิดา 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543[1] ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยแรก

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดกำแพงเพชร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อนันต์ ผลอำนวย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคเพื่อไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

การลงเลือกตั้งแก้ไข

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นายอนันต์ลงสมัครรับเลือกตั้ง 2 ครั้ง จากการเลือกตั้งทั้งหมด 4 ครั้ง ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง[2]

การเลือกตั้ง เขต อันดับที่ 1 (ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 2 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 3 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง)
พ.ศ. 2550 2 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
57,120 คะแนน
นายอนันต์ ผลอำนวย
47,314 คะแนน
(พรรคพลังประชาชนทั้งหมด)
นายยงยุทธ พัวประเสริฐ
(พรรคมัชฌิมาธิปไตย)
38,234 คะแนน
นายณรงค์ อยู่ปาน
(พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา)
37,011 คะแนน
10 คน
พ.ศ. 2554 4 นายอนันต์ ผลอำนวย
(พรรคเพื่อไทย)
35,512 คะแนน
นายสำราญ ศรีแปงวงค์
(พรรคประชาธิปัตย์)
32,052 คะแนน
นายณรงค์ อยู่ปาน
(พรรคชาติไทยพัฒนา)
16,729 คะแนน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข