นายสนั่น สบายเมือง (เกิด 17 กันยายน พ.ศ. 2478) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย

สนั่น สบายเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชร
ดำรงตำแหน่ง
(ครั้งล่าสุด)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 กันยายน พ.ศ. 2478 (84 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
เพื่อไทย
คู่สมรส พะยอม สบายเมือง

ประวัติแก้ไข

สนั่น สบายเมือง เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของนายสงวน และนางบุญศรี สบายเมือง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน พิบูลย์วิทยาการ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา และปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สมรสกับนางพะยอม มีบุตร 4 คน[1] หนึ่งในนั้นคือนางสุพรรณี ซึ่งสมรสกับนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชรปัจจุบัน[2]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (พ.ศ. 2523 - 2527) ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกในปี พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2538 ต่อมา พ.ศ. 2544 ลงเลือกตั้งในสังกัดพรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งต่อกันมาอีก 2 สมัย หลังจากการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นายสนั่นวางมือจากการลงสมัคร ส.ส. แต่ยังเข้าร่วมเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคพรรคเพื่อไทยในปี พ.ศ. 2551[3] และยังให้การสนับสนุนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สนั่น สบายเมือง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคไทยรักไทย

การลงเลือกตั้งแก้ไข

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นายสนั่นลงสมัครรับเลือกตั้ง 2 ครั้ง จากการเลือกตั้งทั้งหมด 4 ครั้ง ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง[5]

การเลือกตั้ง เขต อันดับที่ 1 (ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 2 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 3 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง)
พ.ศ. 2544 5 นายสนั่น สบายเมือง
26,484 คะแนน
(พรรคไทยรักไทย)
สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
12,268 คะแนน
(พรรคชาติไทย)
พันตำรวจโทศรชัย ดีเสมอ
7,963 คะแนน
(พรรคประชาธิปัตย์)
พ.ศ. 2548 5 นายสนั่น สบายเมือง
40,037 คะแนน
(พรรคไทยรักไทย)
นายณรงค์ อยู่ปาน
19,911 คะแนน
(พรรคประชาธิปัตย์)
นายมีชัย พันธุวร
958 คะแนน
(พรรคชาติไทย)
วางมือทางการเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข