ชวลิต วิชยสุทธิ์

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม 2 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคความหวังใหม่

ชวลิต วิชยสุทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2495 (68 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส วชิราพร วิชยสุทธิ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ชวลิต วิชยสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2495 สมรสกับนางวชิราพร วิชยสุทธิ์ มีบุตร 2 คน

ชวลิต วิชยสุทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโรงเรียนนายอำเภอ และหลักสูตรนักปกครองระดับสูง จากวิทยาลัยการปกครอง นอกจากนั้นได้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การทำงานแก้ไข

ชวลิต วิชยสุทธิ์ เคยรับราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอเมืองยโสธร[1] ต่อมาหันมาลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 พื้นที่จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคความหวังใหม่ เคยเป็นคณะทำงานของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 จึงย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย

กระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 นายชวลิต ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบสัดส่วน สังกัดพรรคพลังประชาชน และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 67 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[2] แทนนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ซึ่งลาออกหลังจากได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายหลายปีติดต่อกัน และเคยเป็นประธานอนุกรรมาธิการพิจารณางบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2 ปีติดต่อกันด้วย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557)

งานสังคมแก้ไข

นายชวลิต เคยเป็นกรรมการอำนวยการในโครงการเสนอองค์พระธาตุพนมเป็นมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก เคยเป็นกรรมการในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสมาชิกในกลุ่มริเริ่มโครงการแลนด์มาร์ค "พญาศรีสัตตนาคราช" ณ บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

นายชวลิต เป็นผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ณ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จนนำไปสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม ที่จังหวัดนครพนม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นผลงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และนำไปสู่การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ ที่ชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวทั่วไปมาเยี่ยมชมสถานที่ที่ครั้งหนึ่งประธานโฮจิมินห์ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารประเทศไทย เพื่อกอบกู้ชาติจากนักล่าอาณานิคมในยุคนั้น

นายชวลิต เป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดลุ่มน้ำโขง(Aquarium) เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขง จัดแสดงอยู่ ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ บริเวณใกล้เคียงกับหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดนครพนม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข