ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์

ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เพียงคนเดียวของภาคเหนือที่ไม่ได้สังกัดพรรคไทยรักไทย ในปี พ.ศ. 2542

ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ดำรงตำแหน่ง
29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ก่อนหน้าสมาน ชมภูเทพ
ถัดไปนิรันดร์ ด่านไพบูลย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด31 มกราคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)
จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2544–2565)
พลังประชารัฐ (2565–ปัจจุบัน)

ประวัติ แก้

ทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ หรือ โกใหญ่[1] เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายทงซี - นางพลอย วงศ์สวัสดิ์ เกิดที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง[2] เป็นพี่ชายของนายจินดา วงศ์สวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง สังกัดพรรคไทยรักไทย และนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร

ทรงชัย สมรสกับนางมลวิภา วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร 3 คน

การศึกษา แก้

นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2520 และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538

การเมือง แก้

นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ เคยทำงานเป็นทนายความ เป็นที่ปรึกษากฎหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ต่อมาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดลำพูน (สจ.) และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 นายทรงชัย เป็น 1 ใน 4 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับการเลือกตั้งในเขตภาคเหนือ สามารถเอาชนะกระแสพรรคไทยรักไทยได้ แต่ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 กลับไม่ได้รับเลือกตั้งโดยแพ้ให้กับนายสถาพร มณีรัตน์ จากพรรคไทยรักไทย

ในการเลือกตั้งวุฒิสภา พ.ศ. 2549 นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน ได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ 63,595 คะแนน แต่ภายหลังการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวถูกยกเลิกเนื่องจากเกิดการรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549[3]

นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นสมัยแรก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ซึ่งมีความสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัว ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง แต่แพ้ให้กับ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย[4]

ต่อมา นายทรงชัย ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดลำพูน เขต 2 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 2 รองจาก รังสรรค์ มณีรัตน์ จากพรรคเพื่อไทย[5]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แก้

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดลำพูน สังกัด พรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. เจ๊แดงคนเดิม ปั้น 'อบจ.ลำพูน
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
  3. "เผยรายชื่อ 109 ส.ว.ที่กกต.มีมติรับรองตามรายจังหวัด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-07-21. สืบค้นเมื่อ 2010-08-19.
  4. ผลเลือกตั้ง"นายกอบจ.ลำพูน" "นิรันดร์ ด่านไพบูลย์"ค่ายเพื่อไทยเข้าป้าย เฉือนแชมป์เก่า
  5. "กกต.ลำพูน เปิดเผยผลการเลือกตั้ง จ.ลำพูน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-03-30. สืบค้นเมื่อ 2023-03-30.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๓๖, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘