จินดา วงศ์สวัสดิ์

นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นน้องชายของนายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

จินดา วงศ์สวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี)
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
พรรคการเมือง ชาติไทย (2548-2551)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

จินดา วงศ์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นบุตรของนายทงซี วงศ์สวัสดิ์ กับนางพลอย วงศ์สวัสดิ์ และเป็นน้องชายของนายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านนโยบายสาธารณะ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[1]

การทำงานแก้ไข

จินดา วงศ์สวัสดิ์ เข้าสู่งานการเมืองโดยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดลำปาง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้นเขาได้รับเลือกตั้งพร้อมกับพี่ชาย คือ นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน[2] ต่อมาเขาได้ลาออกจากการเป็น ส.ส. ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547[3]

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เดิม แต่เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกัน จึงย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
  2. "ผลการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2005-02-14. สืบค้นเมื่อ 2013-08-23.
  3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจินดา วงศ์สวัสดิ์)[ลิงก์เสีย]
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เล่ม 132 ตอน 239 ง พิเศษ หน้า 3 5 ตุลาคม 2558
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐