ธารทอง ทองสวัสดิ์

ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 2 สมัย และอดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำปาง และอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 สังกัดพรรคชาติพัฒนา

ดร.ธารทอง ทองสวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 ธันวาคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
จังหวัดลำปาง
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นางสาวธารทอง ทองสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดลำปาง เป็นบุตรสาวคนเดียวของ นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง กับ นางเทียมจันทร์ ทองสวัสดิ์ หรือ เทียมจันทร์ วานิชขจร อดีตรองนางสาวไทย อันดับ 2 ปี พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต) เกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงห์ดำ รุ่น 20 ปริญญาโท M.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์.) จากมหาวิทยาลัยเซาท์เทอร์ และ M.A. (เศรษฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก Ph.D. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัยแคลร์มอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

ดร.ธารทอง เข้าสู่การเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคชาติพัฒนา ในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 และดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย[1] นอกจากนี้ยังมีผลักดันกฎหมายสิทธิ์สตรีหลายฉบับ

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้ลงสมัคร ส.ส. จังหวัดลำปาง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับที่ 1[2]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข